Nieuws

CDA karavaan op de fiets

De CDA verkiezingskaravaan kiest er dit jaar bewust voor op de fiets door Opsterland te gaan. Zowel afgelopen zaterdag als komende zaterdag trekken de CDA-kandidaten er op uit.

Afgelopen zaterdag ging de reis van Beetsterzwaag naar Tijnje, Luxwoude, Langezwaag en Jonkerslân  naar centrum Oost Gorredijk. De andere groep trok via Terwispel naar Gorredijk. Via Lippenhuizen ging het weer naar. Op zaterdag 17 maart staat het oostelijk gedeelte van Opsterland op het programma.

Het CDA Opsterland wil een krachtig signaal afgeven dat het CDA ook staat voor een zorgvuldige omgang met het milieu en de directe leefomgeving. “Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen moeten we niet alleen meer aandacht geven duurzamere alternatieven maar vooral ook aan besparingen op energiegebruik. Het gebruik van de fiets in plaats van de auto is daar een goed voorbeeld van.”

Daarnaast wil het CDA zich inzetten voor prima fietspaden, wandelroutes, wegen en fraaie bermen. Goed voor toerisme, bedrijvigheid en de inwoners.