Nieuws

CDA wil actie rond opwekking groene elektriciteit

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

“De puzzelstukjes zijn er, nu moeten we de puzzel leggen.” CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe wil vaart maken in het zelf regelen van de Friese energietoekomst. “We moeten gaan verdapperen, in actie komen, om te voorkomen dat de energie bij de lokale initiatiefnemers wegvloeit.”

De provinciale CDA-voorman was vorige week in Wijnjewoude op de goede plek. De vrijwilligers van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) zijn ervaringsdeskundigen rond bestuurlijke muren, stroperige procedures en onwillige regels. WEN-voorzitter Pieter de Kroon: “Wy moatte it sels dwaan, mar kinne dat net allinnich.” De Rouwe is het met hem eens. “In de energietoekomst moeten we meer eigen baas zijn. Waarbij de burger niet alleen de lasten ervaart, maar ook de positieve effecten voelt. Hier in Wijnjewoude komt alles samen. We moeten nu de puzzel gaan leggen.”

Dat nog niet alles soepel verloopt, is volgens De Rouwe logisch. “Wijnjewoude is een ‘living lab’, een levend laboratorium. Als je vooroploopt, loop je ook tegen zaken aan die je niet voorziet. Het is de vraag of de ingewikkelde procedures en regels wel passen bij de grote puzzel die wij nu moeten leggen.” Ook Opsterlands CDA-raadslid Wietze Kooistra pleit voor een zekere soepelheid in de verhoudingen tussen bestuurslagen en de lokale energieleveranciers.

Sander de Rouwe en Wietze Kooistra.

Het provinciale en lokale CDA willen samen aan de slag om de energietransitie met een aantal concrete actiepunten te versnellen. Dat begint met het ondersteunen van lokale energiecoöperaties. Geld is daarbij volgens De Rouwe niet altijd zaligmakend. “De provincie kan niet voor draagvlak zorgen, dat moet van onderop komen. Maar we kunnen wel helpen. Het is goed dat de provincie samen met de gemeente bij WEN de programmamanager meefinanciert.” Steun is ook nodig om een vuist te maken tegenover de grote nationale en internationale partijen die er met de grote subsidiebuit dreigen vandoor te gaan. De Rouwe: “We kunnen lokale producenten bijvoorbeeld ‘preferred supplier’ maken.”

Tweede punt is het uitbreiden en robuuster maken van het elektriciteitsnetwerk, nodig om straks alle lokaal geproduceerde energie ook te kunnen verdelen. De Rouwe: “De dividendmeevaller van 20 miljoen euro van netwerkbeheerder Alliander kunnen we daarvoor gebruiken.” Het CDA wil nu ook kleinschalige windmolens van maximaal 15 meter toestaan. Volgens Kooistra een mooie aanvulling op de zonne-energie. “Is der gjin sinne, dan is der faak wol wyn. Hjir ha wy ferline jier foar de gemeenteriedsferkiezingen al op oanstien.” De Rouwe bevestigt dat CDA-Opsterland een van de grote voorvechters is van deze beleidsaanpassing.

Tot slot wil het CDA initiatieven ondersteunen en faciliteren die alternatieve energiebronnen willen onderzoeken. Daar hoort ook mestvergisting bij, een belangrijk onderdeel van de plannen in Wijnjewoude. De Rouwe: “Er ligt in Nederland een goed gasnetwerk; dat blijft, dat gaan we niet verwijderen. We kunnen dat wel gebruiken voor andere gassoorten. Mooi dat WEN hier al mee bezig is. Ik bin fan fan WEN.”

Opsterland is ambitieus op het thema energietransitie. Toch is Kooistra kritisch. “Dit kolleezje wol 15 jier foaroprinne yn it heljen fan lânlike doelstellingen. Mar dat mei gjin jild kostje. Dat wurket sa net.” Het CDA wacht nog met eigen voorstellen. “It kolleezje is no oan set.”

Het CDA was te gast bij kalvermesterij Herder in Wijnjewoude.

Delen