Nieuws

College B en W zet dossier Skâns op scherp

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Mfa Gorredijk

Spreekt de gemeenteraad zich op 3 juni niet (opnieuw) uit voor een nieuw te bouwen Skâns, dan is realisatie van de nieuwe basisschool De Treffer eind 2020 niet mogelijk. Volgens het college van B en W loopt hele mfa-project dan opnieuw vertraging op, met alle bijbehorende extra kosten.

Het college van B en W zet in een nieuw raadsvoorstel de gang van zaken rond het mfa Gorredijk op scherp. Met scholenkoepel Comprix en de ouders is afgesproken dan de nieuwe basisschool De Treffer er eind 2020 staat. Het college oordeelt dat dit nog steeds haalbaar is, mits de raad op 3 juni wel de intentie uitspreekt dat De Treffer en de nieuwe Skâns deel uitmaken van één gebouwontwerp, zoals steeds de bedoeling was.

Komt de nieuwe Skâns er (voorlopig) niet, dan moet er een nieuw ontwerp voor de school komen. Dat kost 100.000 euro extra en opnieuw vertraging. Wanneer de nieuwe Skâns later dan De Treffer wordt gebouwd, levert dat volgens het college bovendien overlast en gevaarlijke situaties op voor de leerlingen van de school.

Koelkast

In maart zette de raad, vanwege financiële onzekerheden, de verdere uitwerking van de plannen rond De Skâns in de koelkast. Het college mocht wel verder met uitwerking van De Treffer. Maar in het verdere proces de beide gebouwen scheiden, is in de praktijk eigenlijk niet te doen, schrijft het college. Afgelopen dinsdag kregen raadsleden op een vertrouwelijke bijeenkomst inzicht in de gemeentelijke financiën en de Skânsscenario’s. De boodschap van het college: nieuwbouw van De Skâns is voor de gemeentebegroting altijd goedkoper dan renovatie van de bestaande Skâns, welke renovatievariant je ook kiest.

Bovendien hield Atty Ekema (directeur van De Skâns) de raadsleden voor dat De Skâns eerst nog een tijdje ongemoeid laten, extra geld kost. Er dreigen dan grotere exploitatietekorten door achterstallig onderhoud en teruglopende inkomsten door de geplande verplaatsing van de sport naar Kortezwaag. Bovendien is er kans op noodzakelijke investeringen in installaties. In de nieuwe Skâns denkt Ekema wel een nagenoeg sluitende exploitatie te kunnen realiseren, onder andere dankzij lagere onderhouds- en energielasten. De berekeningen rond de scenario’s van De Skâns inclusief de exploitatieberekeningen zijn op dit moment niet openbaar.

Extra krediet

Zoals eerder al bekend werd, kost de bouw van een nieuw mfa met De Treffer en De Skâns 12,6 miljoen euro. Dat is fors duurder dan eerder werd aangenomen. Oorzaken zijn de gestegen bouwkosten en de wensen en eisen rond duurzaamheid. Op 3 juni beslist de raad over een extra krediet van twee miljoen euro voor de bouw van De Treffer, dat geld is onderdeel van de eerder genoemde 12,6 miljoen.

Bij de bouw van de school zijn er ook nog enkele financiële meevallers. De provincie draagt 49.000 euro bij aan de sloop van de voormalige school Trimbeet. Bovendien verwacht de gemeente jaarlijks 8.000 euro meer huurinkomsten van ruimtes voor kinderopvang. Comprix draagt 337.500 euro bij voor duurzame investeringen die ze terug kan verdienen in de exploitatie van de school. Bij verhuizing van De Skâns schat het college bovendien in dat woningbouw op de huidige Skânslocatie 2,7 miljoen euro kan opleveren.