Nieuws

College blijft ambitieus ondanks bezuinigingen

Potlood Arend Waninge

Het huidige Opsterlandse college van B en W startte vorig jaar heel ambitieus. Vol plannen om deze collegeperiode grote slagen te maken op drie belangrijke terreinen: duurzaamheid, leefbaarheid en een inclusief Opsterland.

Sindsdien zijn er in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties drie grote ontwikkelagenda’s opgesteld. Vol doelstellingen die deze raadsperiode moeten worden gehaald. De gemeenteraad bespreekt deze plannen volgende week voor het eerst om ze twee weken daarna vast te stellen.

Sinds de start van de ontwikkeling van de plannen is er echter in het financiële huishoudboekje van Opsterland het een en ander veranderd. Miljoenentekorten in het sociaal domein nopen de gemeente tot waarschijnlijk forse bezuinigingen. Hoe groot de ingrepen zijn wordt pas dit najaar duidelijk. In het raadsvoorstel stelt het college zichzelf dan ook de vraag of het logisch is om de ontwikkelagenda’s onverminderd voort te zetten. Het geeft ook zelf het antwoord: ja.

Het college vindt dat de agenda’s zijn gebaseerd op het coalitieakkoord en dat er richting burgers verwachtingen zijn geschapen. Maatschappelijke partijen reageren volgens het gemeentebestuur ook enthousiast op de plannen, het college vindt het daarom niet logisch om de ambities nu aan te passen. Bovendien moet de uitvoering van de plannen op een aantal terreinen leiden tot minder uitgaven, mede doordat anderen (mede-) verantwoordelijkheid gaan dragen voor een leefbaar, duurzaam en inclusief Opsterland.

Eerder stemde de gemeenteraad al in met extra uitgaven voor de uitvoering van de ontwikkelagenda’s. Voor de ontwikkelagenda Leefbaarheid is tot 2022 een post van 286.000 euro uitgetrokken. In diezelfde periode denkt het college voor de ontwikkelagenda Duurzaamheid 233.000 euro extra kwijt te zijn. Bij de vaststelling van de begroting voor 2020 kan de gemeenteraad deze bedragen weer aanpassen als hij dat wil.

De ontwikkelagenda Inclusieve samenleving telt vier ambities: inwoners zijn zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig, iedereen doet mee, elk kind kan zich optimaal ontwikkelen en Opsterland is een schone leefomgeving. De ontwikkelagenda Leefbaarheid telt vijf ambities. Het college wil de krêft fan de mienskip maximaal inzetten. Daarnaast moet Opsterland een veilige leefomgeving bieden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Opsterland wil daarnaast bereikbare basisvoorzieningen bieden, een toekomstgericht woonbeleid en een aantrekkelijke leefomgeving. De ambitie in de ontwikkelagenda Duurzaamheid is kort en krachtig: Opsterland is energieneutraal in 2035.