Nieuws

College herkent zich niet in conclusies rekenkamer

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De schriftelijke reactie van het Opsterlandse college van B en W op het rekenkamerrapport over de jeugdzorg is ongebruikelijk lang en fel van toon. Het college blijft hameren op het feit dat gemeenten te weinig geld krijgen voor de te verlenen jeugdzorg. Daarnaast heeft een gemeente weinig invloed op een groot deel van de verwijzingen naar de zorg, maar moet ze wel betalen.

Verantwoordelijk wethouder Libbe de Vries (PvdA): “It gebrûk fan jeugdsoarch kinne wy net foarspelle, mar wy moatte it wol leverje. Wy kinne yn oktober net sizze dat wy gjin soarch mear leverje omdat it jild op is. Sa as soarchfersekerders dat bygelyks wol kinne.”

Het college vindt het rekenkamerrapport voor een groot deel achterhaald, omdat er sinds 2019 veel is veranderd. De aanbevelingen uit het rapport zijn volgens het college voor een groot deel nu al dagelijkse praktijk. Volgens De Vries wordt er voortdurend gekeken naar zinvolle, begrijpelijke en te behappen informatie richting gemeenteraad. “Dat de ried ûnfolledich en te let ynformearre is, bestriid ik fel.” Het college geeft de bijeenkomsten van de klankbordgroep van raadsleden bijvoorbeeld een veel hogere status dan de rekenkamercommissie. Het college bestrijdt ook dat er te weinig analyses zijn gemaakt; in zijn ogen geven analyses bovendien geen extra knoppen om aan te draaien.

De Vries is het ook volstrekt niet eens met de indruk uit het rekenkamerrapport dat het college begin 2018 veel te passief heeft gereageerd. “Doe starten wy krekt mei de nije wize fan ynkeap. De problemen kamen pas begjin 2019 oan it ljocht. Doe ha wy ek aksje ûndernaam.” De wethouder staat ook nog steeds achter de aanpak van de provinciale organisatie SDF. In zijn ogen is het systeem goed gekozen, maar heeft het verkeerd uitgepakt. “In evaluaasje moat no helderheid jaan oer wa’t ferantwurdlik is foar de kontrole op de kontrakten.” Opsterland stelde inmiddels ook een eigen contractmanager aan. “Op de soarch dy’t wy beynfloedzje kinne, wurde no in soad kosten besparre.”

Lees ook: Rekenkamer buitengewoon kritisch over financiën jeugdzorg
Lees ook: Raadsleden schrikken van rapport rekenkamer