Nieuws

Gemeenteraad trapt op rem bij nieuwe Skâns

Camera Google Maps Potlood Arend Waninge Map Mfa Gorredijk

Alle alarmsignalen gingen maandagavond af in de discussie rond de verplaatsing van De Skâns naar een nieuwe mfa in Gorredijk. De gemeenteraad trekt eerst aan de noodrem. Het college kan door met de plannen voor basisschool De Treffer, de plannen rond De Skâns gaan in de koelkast tot alle financiële consequenties duidelijk zijn.

Opsterlands Belang gooide direct de knuppel in het hoenderhok. Alle plannen in Gorredijk dreigen financieel zo uit de bocht te vliegen, dat ingrijpen nodig is, vindt de grootste collegepartij. “De plannen voor de nieuwe Skâns kunnen in de koelkast, tot alle financiële consequenties voor de begroting duidelijk zijn”, aldus Marcel van Opzeeland. “Wij nemen niet de verantwoordelijkheid om veertig jaar lang zoveel extra geld uit te geven.”

Direct volgde een tweede knuppel. De volledige oppositie had zich verenigd en was vernietigend over de plannen rond De Skâns. Woordvoerder Sjors Veenstra (CDA): “Financieel is het project mislukt. Het budget dat de raad dit college vorig jaar meegaf wordt alleen in de ontwerpfase al met 66 procent overschreden. En er is nog geen zicht op de exploitatie. Wij durven het college onze beurs niet mee te geven.” Bovendien vindt de oppositie dat het college van B en W eerst de duurzame visie op Gorredijk moet afronden voor het verder gaat met de plannen rond De Skâns.

Wethouder Anko Postma had eerder al begrip getoond over de zorgen over de financiën. Hij bleef er echter bij dat het huidige plan het beste is voor Gorredijk. “U beslist vandaag ook niet over een kredietaanvraag, dat komt later.” Bovendien kost het in stand houden van de huidige Skâns volgens de wethouder de komende jaren 334.000 euro per jaar aan exploitatietekort en onderhoud. “Wij mogen dat gemeenschapsgeld niet inzetten om kostbaar sentiment rond de bestaande Skâns te financieren.”

Zijn verhaal overtuigde in ieder geval de andere collegepartijen PvdA en ChristenUnie. Ook zij hebben zorgen over de financiën, maar wachten met een oordeel liever op een uitgewerkt definitief plan met alle bijbehorende financiële consequenties. Roel Vogelzang (PvdA): “At wy no net trochpakke, lizze de ûntwikkelingen rûn de mfa foar jierren op de kont. Tel út jo ferlies.” Ook Gerrit Weening (CU) ziet niets in het opnieuw op de agenda zetten van renovatie van de huidige Skâns. “Troch gefoel kinne jo it sicht op de realiteit ferlieze. De Gordyk fertsjinnet better. Renovaasje is kapitaalferneatiging.” Bovendien vertrouwen PvdA en ChristenUnie erop dat de gevolgen van het mfa-plan voor de gemeentebegroting uiteindelijk meevallen.

Na tal van schorsingen werden collegepartijen Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie het uiteindelijk toch eens over het licht aangepaste OB-amendement, om zo het project toch op de rails te houden. Het college gaat aan de slag met het definitief ontwerp voor basisschool De Treffer, het definitieve ontwerp met bijbehorende kosten moet er voor het zomerreces liggen. Hoe lang het plan rond De Skâns in de koelkast blijft, is niet duidelijk. Dat hangt af van de snelheid waarmee het college de cijfers op een rij heeft. De oppositie bleef unaniem bij haar eigen krachtige signaal over de gang van zaken rond De Skâns en het verder op de lange baan schuiven van het plan.

Eerder werd al bekend dat de plannen rond het mfa (De Treffer en De Skâns) circa 12,5 miljoen euro kosten. Dat is vijf miljoen meer dan vorig jaar werd verwacht, toen de raad al groen licht gaf voor de mfa. De ver/nieuwbouwplannen van de Burgemeester Harmsma School moeten nog komen.

 

Het is al met al wel duidelijk dat het college van B en W deze zomer met een heel goed financieel onderbouwd verhaal moet komen om het voor dit grote project zo gewenste brede draagvlak te krijgen.