Nieuws

Column: Het kabinet van Opsterland (1)

Camera Sietse de Boer Potlood Jan Arendz Map Collegevorming Opsterland

Koehandel in de krant

Gesloten deuren gaan open. Geheime gesprekken worden openbaar. Opsterland gaat een experiment aan met een journalist die achter de schermen meekijkt bij de coalitieonderhandelingen. En daar een verhaal over schrijft. De nieuw gekozen gemeenteraad ging vorige week akkoord met het voorstel van Opsterlands Belang om een ‘schrijver/notulist’ het hele formatieproces te laten volgen. In het eindverslag zal staan waarom welke keuzes zijn gemaakt. Zo wil de raad verantwoording afleggen aan de kiezer.

Die schrijver/notulist ben ik. Ik vind het een gewaagd experiment. Niet omdat door mijn aanwezigheid gevoelige informatie zal uitlekken, daar ben ik zelf bij. Maar wel omdat de onderhandelaars zich minder vrij zullen voelen. De nieuwe openheid haalt de raadsleden duidelijk uit hun comfortzone. CDA’er Wietze Kooistra waarschuwde dat een onderhandelaar altijd overvraagt. Net als de veekoopman voert de politicus toneelstukjes op. “Dy striid heart by it proses, mar hoe skriuwe jo soks aanst op?’’

Elske Beintema (GroenLinks/OpsterLanders) wees erop dat in het vuur van de strijd emoties hoog kunnen oplopen. Mensen barsten soms in huilen uit. “Wordt er in het verslag rekening gehouden met gevoelens?” Gerustgesteld door de informateurs van Opsterlands Belang stemde de raad in. Het verslag wordt pas openbaar als alles in kannen en kruiken is. Tot die tijd op deze plaats het feuilleton Het kabinet van Opsterland. Met voorbeschouwingen, meningen en tipjes van de sluier.

Burgemeester Ellen van Selm gaf de nieuwe raadsleden woensdag drie tips mee. De eerste was: “Gun uzelf de tijd om te leren, gun uzelf het experiment.” Nou, dan kunnen de onderhandelaars nu los. Om met Roel Vogelzang (PvdA) te spreken: ,,Net fan dat benaude!’’

Wordt vervolgd.

Jan Arendz schrijft deze rubriek in opdracht van de gemeenteraad. Hij was twintig jaar journalist bij de Leeuwarder Courant en daarna algemeen woordvoerder van de provincie Fryslân. Tegenwoordig werkt hij freelance onder meer voor Culturele Hoofdstad en voor de documentaire De Elf Fonteinen.