Ondernemen

Column: Marktwaarde of WOZ-waarde?

Potlood Renske Woudstra

Er zijn verschillende redenen om de waarde van een woning vast te stellen. Wat is de juiste waarde?

De marktwaarde is belangrijk bij aan- of verkoop van een woning en is dus belangrijk voor de financiering. De WOZ-waarde is de basis voor het bepalen van heffingen door gemeente en waterschap, maar ook voor het huurwaardeforfait, de belasting over de waarde van uw woning. Beide waarden dienen dus een ander doel en zijn vaak ook niet gelijk.

Als enige NVM-taxateur in Gorredijk stel ik veel taxatierapporten op van woningen binnen twintig kilometer rond Gorredijk. Ik ben dus goed bekend in de regio. Om de hypotheekverstrekker een betrouwbare marktwaarde van de woning te geven is tegenwoordig voor de financiering een validatie van het taxatierapport door een taxatie-instituut nodig. Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek is financiering soms ook mogelijk op basis van de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde komt tot stand door het gemiddelde te nemen van de verkoopprijzen en kenmerken van vergelijkbare woningen in de buurt. De staat van onderhoud, de omgeving en andere omstandigheden spelen daarbij een ondergeschikte rol. Bovendien loopt de WOZ-waarde altijd minimaal een jaar achter op de marktwaarde. In een markt met veel prijsschommelingen kunnen beide waarden dus fors verschillen.

Bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde vraagt een onderbouwing met een taxatierapport, maar dat hoeft niet gevalideerd te zijn. Een waardebepaling (indicatie) van woningen om te komen tot een vraagprijs bij verkoop doen wij ook, maar dat hoeft niet in een formeel rapport en is vrijblijvend.

Het is best lastig deze waardes op de juiste manier toe te passen. Vraag daarom altijd advies zodat u een rapportage krijgt waar u ook echt iets aan heeft.

Makelaardij Gorredijk
Annelies Atsma