Ondernemen

Column: Mogelijkheden voor starters

Potlood Renske Woudstra

De algemene trend is dat starters het moeilijk hebben op de woningmarkt. In de Randstad is dat, gezien de fors gestegen prijzen, zeker het geval. Hier in Friesland valt het eigenlijk wel mee. Wel is het aanbod van woningen in zijn algemeenheid beperkt. Mede als gevolg van de lage rente zijn er voor starters best wel mogelijkheden om de eerste woning te kunnen financieren.

Eigen geld

Omdat de maximale hypotheek tegenwoordig is gekoppeld aan de marktwaarde van de woning dienen de bijkomende kosten uit eigen middelen voldaan te worden. Bij een woning van € 100.000 bedraagt het benodigde eigen geld ca € 8.000, bij € 150.000 ruim € 9.000 en bij € 200.000 een kleine € 11.000.

Schenking

Is het benodigd eigen geld niet aanwezig dan kunnen ouders of anderen bijspringen en een bedrag schenken. De schenkingsvrijstelling bedraagt voor ouders € 5.515 per jaar per kind en voor een eenmalige schenking ten behoeve van de aankoop eigen woning € 103.643.

Starterslening

Is jouw huidige inkomen niet toereikend dan kan de starterslening uitkomst bieden. De gemeente Opsterland biedt de starterslening aan onder meer onder de volgende voorwaarden:

  • Je koopt voor het eerst een eigen woning;
  • Je bent minimaal 18 jaar oud;
  • De koopsom van de woning bedraagt maximaal € 200.000;
  • De starterslening bedraagt maximaal 20% van de koopsom met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 30.000.

De starterslening is een aanvullende lening boven op de gewone hypotheek. Stel je hebt een inkomen van € 2.000 per maand en wil een woning kopen met een koopsom en marktwaarde van € 150.000. Volgens de normen bedraagt jouw maximale hypotheek dan ca. € 122.500. Dat betekent nog een gat van € 27.500. Dit bedrag is dan als starterslening af te sluiten, waarbij je de eerste drie jaar geen maandlasten hebt over deze lening. Men gaat ervan uit dat je inkomen na drie jaar voldoende is gestegen om de lasten van de starterslening zelf te kunnen betalen. Vanaf dat moment dient de starterslening in de resterende 27 jaar afgelost te worden. Indien het inkomen niet voldoende is gestegen dan kan een hertoets worden aangevraagd waarna een nieuwe periode van rente- en aflossingsvrij ingaat. Zo zijn er hertoetsmogelijkheden na 3, 6, 10, 15 en 30 jaar.

Ook tweeverdieners komen overigens in aanmerking voor een startershypotheek. Met een starterslening komt de eerste eigen woning sneller binnen bereik of kan je direct een grotere en/of beter passende woning kopen.

Geen vaste baan

Heb je een tijdelijke aanstelling of werk je via een uitzendbureau? Bij een tijdelijke aanstelling met intentie tot vast dienstverband telt het volledige inkomen gewoon mee. Bij een flexibele arbeidsrelatie telt het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren mee.

Ouders tekenen mee

Is je eigen inkomen nu niet toereikend dan kunnen ouders ook meetekenen voor jouw hypotheek. Dit kan als voldoende aannemelijk gemaakt kan worden dat jouw inkomen binnen 3 tot 5 jaar dusdanig stijgt dat de hypotheeklasten wel zelf gedragen kunnen worden. De financiële situatie van de ouders wordt dan meegenomen in de hypotheekaanvraag.

Zoals je ziet zijn er voor starters diverse mogelijkheden om makkelijker een eerste woning te kunnen aankopen. Wil je weten wat er specifiek in jouw situatie mogelijk is? Maak dan een vrijblijvende en oriënterende afspraak met Hypotheek House Gorredijk. Wij informeren je graag!

Tip!

Onlangs zijn de nieuwe WOZ-waardes vastgesteld. Heeft u een hypotheek zonder Nationale  Hypotheek Garantie dan kan het zijn dat op basis van de hogere WOZ-waarde het rentepercentage van uw hypotheek verlaagd kan worden.

Mocht de WOZ-waarde niet afdoende zijn dan kan een hogere waarde ook vastgesteld worden door een taxateur. De mogelijkheden voor het tussentijds aanpassen van de rente verschillen per geldverstrekker. Vraag dit na bij uw bank of hypotheekadviseur!

Christiaan Schipper
Erkend Financieel Adviseur

Hypotheek House Gorredijk
Hoofdstraat 6, 8401 BZ Gorredijk
0513 – 769 067

gorredijk@hypotheekhouse.nl