Nieuws

Commotie over integriteit wethouder

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Burgemeester Ellen van Selm is een vooronderzoek gestart in een mogelijke integriteitszaak rond wethouder Anko Postma (Opsterlands Belang). Aanleiding is een melding van Judy Hoomans uit Nij Beets over mogelijke belangenverstrengeling en het niet transparant zijn over nevenfuncties van Postma.

De melding van Hoomans richt zich vooral op de bemoeienis van Postma met het bedrijf van zijn vrouw (Aepos Carrière Counseling), waarvan hij voor zijn wethouderschap mede-eigenaar was. Op de site van Aepos is te lezen dat Postma op de achtergrond nog steeds bij het bedrijf betrokken is. Ook stelt Hoomans vragen over de banden met ingenieursbureau Witteveen+Bos. Het bureau houdt namens Opsterland toezicht op de natuurontwikkeling rond het Polderhoofdkanaal en was tegelijkertijd een klant van Aepos. Tot slot gaf Postma volgens Hoomans onvoldoende inzicht in zijn nevenfuncties. Sinds haar melding is de lijst met acht nevenfuncties uitgebreid, waarbij er in haar ogen met datums is geknoeid, mogelijk een vorm van valsheid in geschrifte.

Hoomans ligt al jarenlang met Opsterland overhoop over de heropening van het Polderhoofdkanaal en de bijbehorende natuurcompensatie. Bovendien strijdt ze met de gemeente over de bestemming van een recreatiewoning bij haar buren. De gemeenteraad stemde op 11 november vorig jaar tegen een verzoek van Hoomans om deze bestemming terug te draaien. De integriteitsmelding bij de burgemeester dateert van 23 november. Hoomans: “Ik had de hoop dat de zaak met het bestemmingsplan dan was afgerond. Maar dat wordt nu een lange juridische strijd.”

Procedureel volgt er na een integriteitsmelding een kort vooronderzoek. Dat is vertrouwelijk om onnodige beschadiging van een ambtenaar of bestuurder te voorkomen. Openbaarheid volgt meestal pas als er voldoende reden is voor een officieel onderzoek. Volgens de burgemeester heeft Hoomans het vooronderzoek vertraagd door pas eind vorige week te reageren op begin december gestelde vragen om nadere onderbouwing van haar melding. Vorige week woensdag stuurde Hoomans raadsleden echter al een mail over de integriteitsmelding en schakelde ze de pers in. Volgens Van Selm schond ze daarmee afspraken over vertrouwelijkheid. Hoomans bestrijdt dat er afspraken waren. Aanleiding tot openbaarmaking was volgens haar de manier waarop Opsterland omgaat met haar brieven. Ze vindt dat Opsterland haar privacy schendt, bijvoorbeeld door zonder toestemming privacygevoelige informatie inclusief smadelijke en lasterlijke aantijgingen aan haar adres op de gemeentelijke website te plaatsen en aan haar buren te verstrekken. In een reactie naar Sa! stelt Hoomans dat het wat haar betreft gelijke monniken, gelijke kappen is. Of de vertrouwelijkheid geldt voor beide partijen of helemaal niet.

Pas na het vooronderzoek volgen eventuele vervolgstappen. Van Selm verwacht het vooronderzoek deze of volgende week af te ronden. Inhoudelijk wil ze er tot die tijd niets over zeggen. Datzelfde geldt voor Postma, die voor zijn wethouderschap nauw bevriend was met Judy Hoomans. Postma: “Ik heb niets te verbergen en heb daarom in 2017 bij mijn start als wethouder een integriteitsscan laten uitvoeren. Dat er nu op de man wordt gespeeld raakt mij en mijn gezin.”