Tips voor de redactie Sa! Media BV
 06 – 52 47 10 13 Wetterwille 2
 redactie@sa24.nl 8401 GB Gorredijk
redactie@sa24.nl
Adverteren?
Aanleveren Uitgever/Hoofdredacteur
advertenties@sa24.nl Arend Waninge
 06 – 52 47 10 13
Familieberichten arend@sa24.nl
Aanleveren
 familieberichten@sa24.nl Advertentieverkoop:
Ate Eijer (06 – 52 24 98 55)
Bezorgklachten ate@sa24.nl
bezorging@sa24.nl
Online uitgever:
Vormgeving: Siebe Kuipers (06 – 50 24 67 06)
Evert Wilstra siebe@sa24.nl
Kreaasje
 info@kreaasje.nl