Sa! yn petear mei

Corona houdt biljarters niet tegen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Biljarten, het spel van de rode, witte en gele bal. Het spel ook van de sociale contacten, zeker voor oudere alleenstaanden. Dat sociale aspect kan niet genoeg benadrukt worden, stelt Henk Hoen, voorzitter van Biljartclub Beetsterzwaag. “We foarsjogge yn in behoefte.”

In De Buorskip is het een komen en gaan van biljarters. Waar voor de coronacrisis nog gezellig rondom de drie biljarttafels gekeuveld werd, is het nu een wedstrijd spelen volgens schema en dan weer weg. “We ha coronacoaches dy’t tasjogge at elk foldwaande ôfstân hâldt en it tredde biljert litte we even kâld stean.” Zo probeert de biljartclub in deze tijden er het beste van te maken voor haar zestig leden. Zaal De Koepel is de hele week open voor de biljarters: maandag, dinsdag en donderdag spelen de heren competitie, woensdag is er vrije inloop en op vrijdag stoten de dames een balletje.

Gezelligheid

Een lange rij keus hangt aan de wand met daarboven in hout gegraveerd: Op tiid krytsje en Pomerans. Pomerans was de damesclub die met haar twaalf leden sinds vorig jaar is gefuseerd met de heren. Janke Huitema (87) is de oudste bij de dames. “It spultsje is moai, mar ik kom eins foar de gesellichheid. En ja, je wolle ek winne fansels.” Al 25 jaar is ze lid van de club. “It wol net sa hiel goed mear, mar ik bin net fan plan dermei op te hâlden, je ha wat steun oan it biljert, no?”

Kor Humalda (91) is de oudste bij de heren en nog altijd actief. “Wiskunde en mjitkunde bin belangryk by dit spultsje, je moatte de bal bepaalde linen jaan.” Gaat het voor hem altijd om winnen? “Tuurlik, je bin sportman, no? It moaiste fan winnen is de genoegdoening.” Daarnaast vindt de alleenstaande Kor de biljartclub ideaal voor de contacten. “Mar op dit momint net sa ideaal want we moatte no hjir sitte.” De biljarters wachten in de hal aan de grote tafel op hun beurt, lang zo gezellig niet, vindt ook Janke: “Je bin it praat kwyt. Oars sieten der noch wolris guon te kaarten.”

Krekt mis

Ondertussen spelen Symen Sybrandi en Jan Raadsma hun wedstrijd. “Da’s in moaie, Jan. Dat bin der al fjouwer.” De mannen genieten van elkaars spel. Jan: “Ha, do bist yn topfoarm”, terwijl Symen met een zachte tik zijn bal de twee andere ballen laat raken. Janke en Kor pakken een keu voor een onderling wedstrijdje. Rustig lopend rond het biljart, voorzichtig buigend over de rand maar nauwkeurig mikkend. “Oe, glêd”, zegt Kor; de kop van de keu, de pomerans, ketst af. Even krijten dan maar. Janke heeft ook geen geluk: “Minent bin altyd krekt mis.” Dat gezegd hebbende, maakt ze een mooie serie van twee waarin haar speelbal keurig de twee andere ballen raakt.

Biljartclub Beetsterzwaag kan nog wel wat leden gebruiken, zegt Henk Hoen. “We bin net sa streng as it liket mei de kompetysjeregels. Der is in hoop frijheid en op woansdei kin elkenien frij binnenkomme foar in potsje.”

Delen