Autobijlage

De beste banden zijn voor de particulier

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

De bulk van de autobanden die door de handen gaan bij Bandeninzameling Yde van der Veen wordt uiteindelijk vermalen tot grondstof voor hergebruik. “Maar daartussen zitten voor ons de krenten in de pap. De kwalitatief nog bruikbare banden vissen we ertussenuit.”

Banden, banden en nog eens banden. In torenhoge stapels op het terrein, of tot de nok opgetast in de drie loodsen van de bandeninzameling aan de Leitswei in Gorredijk. Hoeveel in totaal? “Gau in heal miljoen”, schat bedrijfsleider Theo Veenbaas. “Fan de bûtenkant ôf liket it miskien as bliuwt hjir alles altyd by itselde, mar takom wike lizze der wer allegear oare bannen.” De containervrachtwagens van het bedrijf zorgen voor een continue aanvoer. Door routes slim te plannen heeft de bandenhandel een stevige marktpositie veroverd. “Wy helje ek de lytsere partijen op dy’t garaazjes en leasebedriuwen yn de wei lizze. Dat hat ús yn de rin fan de jierren in soad goodwill oplevere.”

Afvalbeheersbijdrage

“In de kern gaat het hier om inzamelen”, vertelt bedrijfsadviseur Erik van Zwieten. “Wij zijn een tussenschakel in het recyclingproces. De versleten banden gaan naar Duitsland waar ze tot granulaat worden vermalen voor hergebruik. Net als de producenten en importeurs zijn wij aangesloten bij de RecyBEM, de landelijke vereniging die ervoor zorgt dat op elke verkochte nieuw autoband een afvalbeheersbijdrage zit. Wij delen die bijdrage weer met de verwerker.” Daar kan een inzamelbedrijf echter niet van bestaan, aldus Veenbaas. De handel zit in de nog goede banden die in de bulk meekomen. “Dy selektearje wy mei de hân ut. It grutste part is foar de eksport, de beste bannen ferkeapje wy hjir oan partikulieren.”

Banden en velgen

Het bedrijf heeft drie keurmeesters die de nog bruikbare exemplaren controleren op loopvlak, zijscheurtjes en profilering. Banden met minimaal drie tot vier millimeter restprofiel gaan naar Afrika, Zuid-Amerika of landen als Bulgarije en Roemenië. Vanaf zes millimeter restprofiel blijven de banden in Gorredijk. Vaak zijn deze banden afkomstig van leasebedrijven en autosloperijen, aldus Van Zwieten. “Kwalitatief mankeert er niets aan, ze worden nu om de twee jaar standaard gewisseld. Zo gaat het ook met nauwelijks gebruikte winterbanden.” Al doende heeft de bandeninzamelaar inmiddels ook een flinke voorraad velgen opgebouwd. “Bijna niet van nieuw te onderscheiden. Wij kunnen ze voor een derde van de nieuwprijs wegdoen.”

Geengezeurgarantie

Zowel de banden als de velgen worden eerst getest en vervolgens in sets samengesteld. De banden ondergaan op spanning een dompelbad om eventuele onzichtbare lekkages uit te sluiten. “De klant kiest sels syn bannen út, wy montearje se ûnder de auto. En blykt der dochs in gatsje yn te sitten, dan kinst altyd weromkomme foar ús gjingeseurgarânsje.” De volgende stap kan weleens een ‘bandenhotel’ zijn, denkt Van Zwieten. “Kijk om je heen, we hebben er alles voor in huis. Behalve dan de ruimte, helaas.”