Serie Hier is het feestje

De Buorren maken kennis met nieuwe buren

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De Spijkerpakkenband trakteerde haar nieuwe buren in Lippenhuizen zaterdag op een heerlijk brassfeestje. Compleet met eigengebakken cake, chocoladekoekjes en een heus concert. Want wat is er nou geschikter dan de nationale Burendag om met dertig nieuwe buren kennis te maken?

“Geweldich dat der safolle minsken kaam binne”, stelt ‘spiker’ Heleen Talman vergenoegd vast. “We ha ek al kaartsjes fan buorlju hân, sa fiele wy ús hiel wolkom yn it doarp.” In juli dit jaar kochten De Spikers het oude dorpshuis van Lippenhuizen, de Mande. Het gebeurt niet vaak dat een buurtje zomaar dertig nieuwe buurtbewoners krijgt. Wat kun je verwachten van al die nieuwe buren? Dus greep de Spijkerpakkenband Burendag aan voor een feestelijke kennismaking. “No kinne de buorlju by ús ek gewoan om in kopke sûker komme.”

En de buren vinden het maar wat mooi al die Spikers op de buurt. “Moatst ris sjen, fjouwer grutte bassen”, glundert een buurman van even verderop. Zelf speelt hij ook in een brassband. “Mar dit is wol even oars, dit giet my fier boppe de pet. Dizzen oefenje foar it Nederlâns kampioenskip.” Een andere buurtgenoot is ook blij: “It bringt libben yn de brouwerij. En ik fyn it prachtich dat it gebou net sloopt wurdt.”

Het huurcontract van hun oude clubgebouw in Gorredijk liep af. Daarom gingen De Spikers op zoek naar een nieuw Spikerplak. Bettina van den Bosch van de ‘bandroom’-commissie: “We bin fan plan om hjir in kultuerhûs fan te meitsjen, der bin al serieuze gegadigden foar.” Vanwege de galmende akoestiek is de oude gymzaal niet geschikt als oefenruimte. Maar de voormalige klaslokalen zijn dat wel. “Dat wurdt ús bandroom, foar de ynrjochting ha we grutte plannen. We meitsje de romte ‘Spikerproof’ mei de bandkleuren blau en wyt.” De gymzaal gaat in de verhuur en kan daarnaast gebruikt worden als concertzaal.

Toevallig is het deze maand dertig jaar geleden dat het eerste gesprek over oprichten van de Spikkerpakkenband plaatsvond, zegt Heleen. De aanschaf van het nieuwe Spikerplak geeft een boost aan het groepsgevoel. “It leuke is dat elkenien út harren eigen wurkfjild meihelpt oan it opknappen. We spylje mei elkoar mar fiele ús dêrneist ek hiel bot mei elkoar ferbûn.” De deuren van It Spikerplak gaan letterlijk en figuurlijk open. “We sjogge wol wat op ús ôfkomt. Mei dit pân ha we de kâns krigen om wat foar de takomst te dwaan.” Zo zijn er al plannen om met de basisschool samen te werken voor muziekonderricht aan een nieuwe generatie blazers.

Dreigende wolkenluchten drijven over, harde wind blaast muziekstanders omver. Tijd om aan het miniconcert op het voorplein te beginnen vindt dirigent Erik Janssen. Fietsers stappen af, auto’s blijven staan, bladmuziek klappert op de standers. “Hjir spilet in topband”, concludeert een toehoorder. Genietende gezichten, meedeinende knieën, tappende schoenpunten. Bij een stuk met diverse korte solo’s moedigt de dirigent het publiek aan om de solisten te ondersteunen. Lachend doen ze dat met gejoel en applaus. “En kom maar eens vaker bij ons kijken,” zegt Erik, “want het wordt hier steeds een stukje mooier.”

https://youtu.be/VM2-DjUhTZM