Nieuws

De computerwinkel om de hoek

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Kleine of grote computerproblemen. Het moet al gek lopen wil Kees Sikkens van PC Hemrik niet een oplossing weten. Een computer heeft voor hem amper geheimen meer. Hij wil laagdrempelige service bieden, ongeacht waar de computer, laptop of tablet is gekocht.

Hij zit niet in een winkelcentrum, maar in een voormalige levensmiddelenwinkel net buiten Hemrik. Toch weten veel mensen inmiddels de weg naar Kees Sikkens van PC Hemrik te vinden. Niet alleen voor de aanschaf van een nieuwe computer, maar ook voor een oplossing voor allerlei computerproblemen.

PC Hemrik voert zelf het Duitse merk Terra. “Sy ha goeie service en alles komt direkt fan de fabryk. By oare merken moatst de kompjûter altyd opstjoere. Terra levert my alle ûnderdielen sadat ik de kompjûter sels meitsje kin. Dan skeelt in protte tiid.” Lukt reparatie niet ter plekke, dan haalt de fabriek het apparaat op en is het binnen vijf werkdagen terug. “Mei kollega’s ha we in lânlike feriening oprjochte, ICT Profs. Dêr learst in soad en we helpe elkoar.”

Speciaal voor de jeugd heeft PC Hemrik na de zomervakantie een aantrekkelijke aanbieding: een snelle 15inch laptop voor een zeer voordelige prijs. Maar hij heeft ook volop nieuwe en gebruikte laptops en desktops in voorraad. In de winkel voorts een royaal assortiment computeraccessoires en -apparatuur maar ook nieuwe voordelige telefoons of gerefurbishde exemplaren.

Een tip van de expert: geef bij aanschaf van een computer goed aan wat je er mee wilt doen en welke prestaties je verwacht. “Foar it bewurkjen fan foto’s en fideo’s hast bygelyks ien fan de swierste kompjûters nedich.” Desgevraagd komt Sikkens ook aan huis om het internet en programma’s te installeren of reparaties te verrichten. Datzelfde geldt voor beveiligingsapparatuur. Een tip voor mensen die niet veel met computers hebben: gebruik de Officeprogramma’s online. “In Microsoftaccount hat folle foardielen.”

Soms krijgt hij iemand in de winkel die een specifieke bling-bling laptop zoekt. “Faak famkes, dan wolle se in moaiere as hjir stiet. Gjin probleem, dan sis ik: gean mar nei in grutte winkel en keapje him dêr, ast dan mar by my komst foar it ynstalearjen en ûnderhâld. Dan kin ik ek de mûs en in tas der by leverje.”

Het voordeel van een computerwinkel om de hoek: “Goed advys en we bin tichtby as der problemen binne. Wy helpe minsken by it ynstalearjen. En sykje se wat spesifyks dan gean we foar harren op syk by ien fan myn leferansiers.” Nog een laatste tip voor de jeugd die naar het voortgezet onderwijs gaat: informeer bij de school naar een studenten Officepakket. Op veel scholen is het mogelijk om dit programmapakket tegen studententarief te gebruiken en dat scheelt heel veel geld.

Delen