Week van de duurzaamheid

De eerste tien energiecoaches kunnen aan de slag

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Het werkt extra stimulerend als dorpsgenoten je vertellen over ervaringen met duurzaamheidsmaatregelen aan een woning. Dat is het idee achter de energiecoaches. Tien vrijwilligers volgden hiervoor kortgeleden een cursus, zij kunnen aan de slag. Het is de bedoeling dat op termijn alle Opsterlandse dorpen beschikken over eigen energiecoaches.

Iedereen die er eens goed voor gaat zitten, vindt op internet volop informatie over maatregelen om de eigen woning te verduurzamen. Het Energieloket van de gemeente Opsterland heeft bijvoorbeeld veel onafhankelijke informatie gebundeld. “Maar dat wil niet zeggen dat al die informatie ook aansluit bij de vragen die leven”, vertelt Jacob Ottens, projectleider van het Opsterlandse Energieteam. “Wij willen daarom de dorpen helpen een structuur op te richten waarbij vrijwillige energiecoaches de eigen dorpsgenoten op weg helpen. Als je ziet dat iemand met de verduurzaming van zijn huis bezig is, wekt dat ook de interesse van anderen. Door er met elkaar over te praten, ga je elkaar inspireren.” Het hoeft niet direct over grote investeringen te gaan. Volgens Ottens zit de grote winst op weg naar een energieneutraal Opsterland in het besparen van energie. “En dat kan al met hele eenvoudige en kleine ingrepen. Door dit soort concrete maatregelen direct te bespreken, komen mensen in actie. En dan komt van het een vanzelf het ander.”

In september kwamen tien vrijwilligers uit Lippenhuizen, Wijnjewoude, Bakkeveen en Luxwoude voor het eerst bijeen. In een serie van vier bijeenkomsten verzamelden ze voldoende bagage om als energiecoach aan de slag te kunnen gaan. Op de avonden kwam van alles aan de orde. Ze leerden hoe ze contact kunnen leggen en hoe ze gericht achter de informatiebehoefte kunnen komen. Ze werden wegwijs gemaakt in het Energieloket, kregen tips over kleine bespaarmogelijkheden en hoorden volop technische achtergronden over isoleren, ventileren, luchtkwaliteit, duurzaam verwarmen en het opwekken van elektriciteit.

De deelnemers leerden ook hoe ze zichtbaar worden en blijven in het eigen dorp. De gemeente Opsterland organiseert in de toekomst bijeenkomsten waarbij de energiecoaches ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen delen.

Veel dorpen zijn nog op zoek naar vrijwilligers die zich ook willen inzetten als energiecoach. Zij kunnen zich melden bij de plaatselijke energiecoöperatie of Plaatselijk Belang. Energiecoaches functioneren volgens Ottens het best als ze onderdeel zijn van een plaatselijke organisatie waar ze ook op terug kunnen vallen.

Energiecoach Henk Vellema, Luxwoude.

Henk Vellema, Luxwoude:

‘Al snel veel besparen’

“Drie jaar geleden hebben wij onze woning energieneutraal gemaakt, met onder andere een warmtepomp en zonnepanelen. We behoorden daarmee tot de eerste 5.000 bestaande woningen in Nederland die dat deden. Je leert dan in korte tijd ontzettend veel. Het was destijds een hele zoektocht. En wil je het goed doen voor je eigen specifieke situatie, dan is het nog steeds zoeken naar de juiste informatie. Niet alleen over hoe zo’n traject loopt, maar bijvoorbeeld ook hoe je uitrekent wat goed voor jouw woning is en hoe je bijvoorbeeld een warmtepomp moet instellen.”

“Ik vind het leuk om deze kennis door te geven en anderen op weg te helpen in de energietransitie. Dat is waarom ik mij heb aangemeld als energiecoach. Als je de sport van energie besparen eenmaal hebt ontdekt, zie je steeds meer mogelijkheden. Zonder grote investeringen kun je al snel tien tot twintig procent op je energierekening besparen, bijvoorbeeld door het goed inregelen van je keteltemperatuur en de verwarmingsinstallatie. Wij hadden in 2018 en 2019 helemaal geen energiekosten. En met de huidige gasprijzen zijn de grote investeringen binnen tien jaar terugverdiend.”

“Ondanks dat ik dacht al veel te weten, heb ik tijdens de cursus toch nog veel gehoord. Het leuke is dat je spreekt met allemaal mensen die zo enthousiast met energie bezig zijn. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand praten over een klepje in de afvoer van de afzuigkap. Kost een tientje en voorkomt dat warmte weglekt. Nooit aan gedacht, maar wel direct geïnstalleerd.”

Energiecoach Skelte Goinga, Lippenhuizen

Schelte Goinga, Lippenhuizen:

‘De eerste reacties zijn al binnen’

“We moeten allemaal met het energievraagstuk aan de slag, anders komt het niet goed op deze wereld. Plaatselijk Belang vroeg mij of ik mij hiervoor wilde inzetten. Het lijkt mij heel leuk om mijn dorpsgenoten bewust te maken van het besparen van energieverbruik en het verduurzamen van de woning.”

“Ik woon zelf in een huis dat in 1970 is gebouwd. Dat was nog net voor de woningisolatie goed op gang kwam. In de afgelopen jaren hebben wij al veel aan de woning aangepast. Het dak en de muur zijn geïsoleerd, er liggen zonnepanelen op het dak en veel van de kozijnen zijn al voorzien van dubbele beglazing (+/+). Bij de aanschaf van elektrische apparatuur kiezen we ook voor energiezuinige uitvoeringen en in huis gebruiken we alleen nog ledverlichting. Zo hebben we ook al op veel verschillende terreinen kennis en ervaring opgedaan. Die kennis draag ik graag over.”

“Op de cursus kregen we verschillende hulpmiddelen aangereikt waarmee we bij mensen aan de keukentafel de situatie goed in kaart kunnen brengen. Dat is heel handig om de eerste stap te zetten. Ik hoop dat we ook nog de beschikking krijgen over een infraroodcamera om warmtelekken te kunnen laten zien.”

“Wij hebben al een artikeltje in de dorpskrant geschreven over wat we in Lippenhuizen allemaal van plan zijn. Daar zijn leuke reacties op gekomen. We willen graag een informatieavond organiseren om mensen enthousiast te maken zodat ze zich aanmelden voor huisbezoeken. Via mond-tot-mondreclame komt het dan vanzelf verder.”

In de Week van de Duurzaamheid geeft de gemeente Opsterland extra aandacht aan onderwerpen die te maken hebben met energiebesparing, duurzaamheidsmaatregelen aan woningen en duurzamer leven. Op zes pagina’s besteedt de redactie van Sa! deze week in samenwerking met de gemeente Opsterland ook aandacht aan duurzame onderwerpen. Om te informeren, te inspireren en te motiveren.

In deze serie verder:

Weggeefgroep Facebook

Praktische voorbeelden op Duurzame Huizenroute

Frisian Motors maakt emissieloze werkvoertuigen

Waterschaarste is voor Jippe Hoogeveen dagelijks werk

Jesse Russchen gebruikt restwarmte melk voor verwarming