Nieuws

De Librije in actie voor klamboes

Potlood Arend Waninge

De paascollecte van pcbs De Librije is dit jaar bestemd voor de stichting van huisarts Machteld Smilde.

Zij werkt als arts in Gambia en zet zich in om malaria te bestrijden. Malaria kost elk jaar weer te veel levens in het malariaseizoen. Klamboes kunnen bescherming bieden tegen malaria. De leerlingen van De Librije brachten geld bij elkaar voor 300 klamboes, waarmee meer dan duizend mensen in het dorp Tanjeh zijn geholpen.

De Librije vindt het belangrijk om vanuit haar identiteit samen mee te doen aan concrete acties. “Het is mooi om de leerlingen te betrekken bij noden in de wereld. We vinden het van belang om te laten zien dat we samen ook het verschil kunnen maken”, aldus directeur Tseard Kuperus. klamboesgambia.nl