Nieuws

De opvolgers van de zieke essen

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

Staatsbosbeheer is bij Terwispel begonnen met de aanplant van drie hectare bos. Het gaat om een perceel tussen De Alde Dyk en de A7, dat twee jaar geleden nagenoeg volledig is gekapt in verband met de essentakziekte.

Om herhaling te voorkomen is nu gekozen voor meerdere boomsoorten: els, berk en esdoorn. Ook wordt struikvormend gewas aangeplant. Op deze manier wordt het bos minder kwetsbaar voor boomziekten. Staatsbosbeheer kapte vanwege de essentakziekte de afgelopen jaren circa 160 hectare, 30 hectare moet nog worden gekapt. De komende jaren volgt op veel plekken herplant. Per perceel bekijkt Staatsbosbeheer welke bomen op die plek het meest geschikt zijn. De snelheid van herplant hangt ook af van de beschikbaarheid van plantmateriaal.