Nieuws

‘De rekening volgt na de zomer’

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

Het gemeentehuis in Beetsterzwaag wordt in deze coronatijd overstelpt met vragen van ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties. “We doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen”, stelt wethouder Rob Jonkman. Maar de gemeente kan niet alles oplossen, daar moeten we ook eerlijk in zijn.”

Vorige week stelde het college van B en W een elf pagina’s groot handelingskader vast, een spelregelboekje over hoe om te gaan met financieel-economische vragen van partners van de gemeente Opsterland. Wethouder Rob Jonkman: “Het belangrijkste uitgangspunt is dat we willen voorkomen dat maatschappelijke organisaties omvallen.” Naast landelijke regelingen betekent dit dat Opsterland bijvoorbeeld het innen van huren uitstelt en soepel omspringt met verstrekte subsidies. “De bibliotheek is bijvoorbeeld een tijd dicht geweest. Dan kunnen we zeggen dat er geen diensten zijn geleverd en er dus ook wordt ingehouden op de subsidie. Maar dat doen we niet.” Voor een deel is het ook wachten op landelijke regelingen, er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een voorziening voor sportverenigingen en dorpshuizen. “Dat kost tijd. Maar daardoor mogen dergelijke organisaties niet in liquiditeitsproblemen komen. Deze organisaties kunnen zich melden, dan gaan we kijken hoe we ze tijdelijk kunnen helpen.”

Voor ondernemers is het anders. Jonkman: “We kunnen geen omzet compenseren, maar wel proberen te faciliteren. Als er bijvoorbeeld horecaondernemingen zijn die tijdelijk een deel publieke ruimte bij hun terras willen plaatsen, willen we daar zoveel we kunnen aan meewerken.” De gemeente betaalt facturen ook versneld, binnen een week. Bovendien voert ze landelijke regelgeving uit. Zo sloot Opsterland met 44 personen of partijen betalingsregelingen voor belastingen. Er kwamen 53 aanvragen binnen voor bedrijfskrediet en circa 350 zzp’ers hebben zich aangemeld voor bijstand in de TOZO-regeling. “We hielden rekening met hogere aantallen. Dat kan twee dingen betekenen. Of ze weten ons niet te vinden of de nood is minder hoog dan gedacht. Ik ga uit van het tweede.”

De door het college opgestelde spelregels spreken ook over verschillende mogelijkheden om maatwerk te leveren. Maar dat is volgens Jonkman buiten de noodsituaties toch vooral iets voor na de zomer. “Het is nog niet helemaal duidelijk wat het Rijk gaat doen. Na de zomer gaan we de rekening opmaken en dan kijken we wat verder mogelijk is. Voor nieuwe regelingen om organisaties of ondernemers te ondersteunen is de toestemming van de gemeenteraad nodig.”