Nieuws

De school bij je thuis

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra Map Actueel: dossier Corona

Wel gek om thuis via de computer les te krijgen, vindt Kyra (9). Niet de ochtend beginnen met bijpraten met haar klasgenootjes uit groep 6 van School Loevestein, maar inloggen in een digitale omgeving. “Ik mis myn freondinnen wol in bytsje.”

Aan de zonnige eettafel hebben Kyra en haar broertje Roy (7) de laptops opengeklapt, oordopjes in de oren. Heit Jeroen Terpstra en mem Suzanne Winter zitten er gezellig bij. Juf Yvonne Welling geeft rekenles aan groep 4. Vanuit school en voor het digibord. “It wurket perfekt sa”, zegt Suzanne terwijl ze Roy assisteert bij zijn rekensommen. Roy ligt al voor op de uitleg van zijn juf en vult alvast het rijtje sommen in. Vandaag gaat het over tientallen en eenheden. “Als je de volgende som moeilijk vindt, mag je een meetlint gebruiken”, klinkt juf Yvonne uit de computer. Ondertussen steekt een klasgenootje een digitale vinger op: “Juf, ik ga even naar de wc.”

Suzanne en Jeroen werken beiden vanuit huis. Zij is hoofd receptie van Stayokay Heeg, hij financial controller. “It is goed te kombinearjen mei it skoallewurk fan de bern”, zegt Suzanne. “Ik sit net oan tiden fêst.” Elke ochtend van 9 tot 12 zitten ze in het ‘klaslokaal’. Ze zorgen voor een afwisselende dagindeling. “Wy litte de bern net alle húswurk yn ien kear achterelkoar oan dwaan, mar ferdiele it oer de moarn en de middei.”

Korfbal, voetbal en spelen met vriendjes is er niet meer bij. “Ferline wike mochten se fan ús noch mei freontsjes bûten boartsje, no ha we mei alle âlders ôfpraat dat net mear te dwaan.” En omdat ze willen dat de kinderen dit snappen, is het Jeugdjournaal elke avond verplichte kost. Vervelen doen de kinderen zich nog niet. “Us bern kin goed mei elkoar opsjitte en meie gelokkich graach bûten boartsje. We ha in trampoline, goal en kuorbalpeal. Mei dit moaie waar ha we wol gelok.” Afgelopen week was er een verjaardag, hoe doen ze dat? “We ha in knutselwurkje makke en dat op de post dien.” School Loevestein verdient een groot compliment over de aanpak van het thuisonderwijs, vindt Suzanne. “Se ha dat hiel snel oppakt. As âlderferiening ha we se even in betankje brocht.”

Kyra mag even uit de les voor een praatje. De online lessen zijn niet vrijblijvend, vertelt ze. “Juf ferwachtet dat iderien der is. Ferline wike wie dat net sa.” Het was de week waarin groep 6 van juf Janet Huisman fungeerde als experimenteerklas voor het thuisonderwijs. Sommige kinderen konden nog niet inloggen. Kyra: “Juf hat freed útlein hoe dat moat en doe ha wy dat oan de oare bern útlein.”

Snel schakelen

School Loevestein begon al op donderdag 12 maart met het voorbereiden voor het digitale thuisonderwijs. Leerkrachten Janet Huisman en Jasper Bos onderzochten de mogelijkheden. Een dag later kregen de kinderen de inloggegevens voor de digitale lesomgeving al mee naar huis. Toen op zondag 15 maart het besluit viel dat alle scholen de deuren moesten sluiten, was School Loevestein erop voorbereid. Op maandag deelden alle leerkrachten een eigengemaakt filmpje op het schoolcommunicatieplatform Social Schools. Dezelfde dag werden ook alle fysieke leermiddelen uitgedeeld. Janet Huisman ging met haar groep 6 aan de slag met Meet, een online en interactief medium om het lesgeven op afstand te testen. Deze week wordt de lesomgeving uitgerold over de rest van de school. Deze week start ook Classroom, de webservice voor het delen en inleveren van onder andere huiswerk. Het opzetten van het digitale thuisonderwijs doen ze stap voor stap, zegt directeur Jeltje Lieuwes. “We ha ynstutsen op de software dy’t de bern op skoalle ek al brûke.”

De school houdt dagelijks bij wie er in de digitale klas zit en wie niet. Iedereen die niet present is, krijgt een belletje. “We ha bewust keazen foar ûnderwiis fan 9 oant 12. Sa ha we moarns sicht op alle bern en kin we de âlders wat frijspylje. We hoopje sa ek wat rêst yn in gesin te bringen.” De groepen 3 tot en met 8 krijgen elke ochtend de cruciale vakken voorgeschoteld: rekenen, taal en lezen. Groep 1 en 2 krijgt opdrachten via Social Schools. Voor hen heeft Jasper Bos ook een Squla-account voor spelend leren aangemaakt. Een volgende stap is het organiseren van extra leerondersteuning. “It freget in soad fan ús allegear, mar we leare der yn koarte tiid ek in soad fan. Dat smyt dizze krisis dan wer op.”