Serie Hier is het feestje

De Wâldruters vieren zestigjarig bestaan

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Ze zijn heel goed in verdwalen, zegt Maud Stelma (14) vanaf haar grote schimmel. Met vriendinnen Hanne Bouma (14) en Nynke van der Bosch (16) start ze als eerste met de puzzelrit te paard. Het is het begin van de festiviteiten ter gelegenheid van hun zestigjarige rijvereniging De Wâldruters.

Rustig staat een groepje ruiters zaterdag te wachten op het voorterrein van Stal De Mersken, een van de twee thuislocaties van landelijke ruitervereniging (LR) De Wâldruters. Statutair is de vereniging gevestigd in Beetsterzwaag. “We bin yn 1959 begûn op in terrein achter Lauswolt, no ha we al jierren ek in ponyclub (PC) en menferiening (MV)”, zegt bestuurslid Anne-lys Herder. Vanavond komen er 120 gasten, leden en oud-leden om het jubileumfeest mee te vieren.

Fotoboeken, oude ledenlijsten, clubbladen en notulenboeken liggen ter inzage op tafel. Ernaast een tafel met mooie prijzen voor de verloting. Een feestcommissie stelde het programma samen met ’s avonds pubquiz, carrousel en kür. “We ha oan it brainstormen west en geandewei betochten we in puzzelrit. We woenen ek in aktiviteit oanbiede dy’t mei de hynders te dwaan is.”

Zo’n zestien deelnemers doen mee aan de puzzelrit. De tocht in de omgeving van Siegerswoude is uitgezet door Inger van der Wal en Liesbeth Klooster. Regelmatig organiseren deze dames van HorseFun Bakkeveen puzzelritten. “De omgeving hier is prachtig, we rijden hier zelf ook vaak”, zegt Inger. Is het eerste groepje er klaar voor, vraagt ze. “Dan geef ik de routekaart aan jou”, tegen Arjen, de vader van Nynke. Hij fietst met de drie meiden mee.

En daar gaan ze, klikklikkerdieklak klinken de hoeven op het asfalt van De Mersken. Even verderop gaat het groepje rechtsaf het fietspad op. Dat fietspad is meteen het makkelijkste stukje voor een fietser, grinnikt iemand. Want de route gaat veel over zandpaden heeft ze al gezien. “Nou poeh, dan gean ik leaver op in hynder.” Toch gaan er meer fietsers mee op puzzelrit. Moeder Nynke met dochter Lisa bijvoorbeeld. “We ha sels net in hynder, we ride in byrydhynder. De eigeneresse koe hjoed it hynder net bringe, dus gean we op de fyts.”

De Wâldruters werd opgericht door twee boerenzonen, de dorpssmid en baron Van Harinxma thoe Slooten. De vier reden toen al langer op een boerenland aan de Beetsterweg in Beetsterzwaag, onder instructie van de heer Veening van de cavalerie. Om wedstrijden te kunnen rijden, richtten de mannen rijvereniging De Wâldruters op, compleet met groene colberts, lichte rijbroek en een eigen vaandel. De club verhuisde later naar manege Dekema en zo’n vijf jaar geleden naar Donkerbroek en De Mersken bij Siegerswoude. De bloeiende vereniging telt zo’n zestig leden. “De pony-ôfdieling groeit noch altyd. We bin ek ien fan de aktyfste klups. We ha lessen foar ruters fan fiif oant fyftich-plus, ûnderlinge wedstriden en in soad oare aktiviteiten.” Onder die activiteiten is een heel bijzondere: elk jaar, al sinds 1988, toeteren de herauten van De Wâldruters op Koningsdag ’s morgens om 7.00 uur de dorpelingen van Beetsterzwaag wakker voor de festiviteiten.

Op de foto rijden bixieleden een carroussel, dressuurfiguren op muziek.