Nieuws

Dikke plus voor natuur in PHK

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het gaat goed met de ontwikkeling van de natuur in het heropende Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop, zo constateren ecologen in hun jaarlijkse rapport.

De ecologen vonden 37 gestreepte waterroofkevers op 23 locaties in het PHK en de compensatiegebieden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017 en de voorgaande jaren. Ook ten opzichte van de nulmeting is er een kleine toename. Volgens de ecologen is dat boven verwachting. Voorafgaand aan de openstelling werd uitgegaan van een daling van het aantal kevers. Ook in het compensatiegebied Ald Djip zijn op acht nieuwe locaties kevers aangetroffen, ondanks de nog beperkte ontwikkeling van de waterplanten in de compensatiegebieden. De kevers zijn wel in beweging, het kanaal telt maar één locatie waar de kevers alle vijf onderzoeksjaren zijn aangetroffen.

De doorzicht van het water is in 2018 vergelijkbaar met 2014. In de jaren daarvoor was de doorzicht beter, maar dat heeft volgens de onderzoekers ook te maken met de kwaliteit van het water dat in het kanaal wordt gelaten. De link tussen het doorzicht en de scheepvaart is volgens de ecologen moeilijk vast te stellen. Het doorzicht is van belang voor de ontwikkeling van waterplanten die onder water leven. De ecologen zagen in het gebied meer groot blaasjeskruid, glanzig fonteinkruid, gele plomp en witte waterlelie. Ook kikkerbeet en krabbenschaar herstellen zich. Datzelfde geldt voor oeverplanten als pluimzegge, gele lis en grote egelskop, die belangrijk zijn als overwinteringsplek voor de gestreepte waterroofkever.

Het Polderhoofdkanaal is in 2015 heropend voor de pleziervaart. Sindsdien monitoren ecologen jaarlijks de ontwikkeling van de natuur. Op basis van hun bevindingen adviseert een commissie van deskundigen onder leiding van Henk Kroes over de openstelling van het kanaal.