Cultuur

Dit jaar vijf iepenloftspullen in Opsterland

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De gemeente Opsterland heeft vanouds al een traditie met iepenloftspullen. Eerst in Beetsterzwaag, later in Hemrik. Dit jaar kan het helemaal niet op, met maar liefst vijf producties. De plannen op een rijtje.

Hemrik

Een verre pijn

Het is een bijzonder toeval, vindt Wilma Couperus. “Ik woon al ruim negen jaar in Hemrik maar pas twee maanden geleden hoorde ik over het bijzondere en bijna vergeten verhaal van Sparjebird. In de Tweede Wereldoorlog was het een werkkamp en na de oorlog werden er NSB’ers geïnterneerd.” Toevallig brengt ze net met Mini Theater Friesland het stuk ‘Een verre pijn’ in diverse theaters. “Ik begreep meteen dat dit stuk ook op Sparjebird gespeeld moet worden.” Want ‘Een verre pijn’ is het verhaal van de vier kinderen van een op sterven liggende NSB’er. Over hoe het verleden hun leven beïnvloed heeft. “We kunnen de voorstelling gebruiken om het verhaal van Sparjebird zichtbaar te krijgen. Daarnaast ben ik van plan een projectgroep op te starten.” Na een oproepje in de dorpskrant liep het al storm, van alle kanten kwamen tips en informatie. “Binnenkort volgt een brainstormbijeenkomst. Ik ben bijvoorbeeld heel nieuwsgierig naar hoe het eruit heeft gezien, waar was de ingang, de kampkeuken, de barakken.” De voorstelling ‘Een verre pijn’ wordt op 1 en 2 mei opgevoerd in openluchttheater Sparjebird.

Siegerswoude

Junglekoorts

Vijf jaar geleden had Siegerswoude haar eerste openluchtspel. Dit jaar is er een vervolg, op een unieke locatie: camping De Sieghorst. Regisseur Elske Klooster vindt die plek goed passen bij het thema van het dorpsfeest dit jaar: bekijk je dorp eens van de andere kant. Ze zocht naar stukken die passen bij een camping. “Ik bin útkaam op ‘Junglekoorts’, dat wie noch net earder oerset yn it Frysk. It giet oer in mem dy’t it wat heech yn de bol hat. Om yndruk te meitsjen op har freondinnen, giet se op fakânsje nei Súd-Amearika. Dêr oankaam moat se troch in misferstân op de flecht foar in milysje. En dan komt se yn de jungle mei yndianen en rebellen.” Met dit verhaal kon de regisseuse uitstekend uit de voeten op de camping met bos, bomen en vijver. ‘Junglekoorts’ wordt op 26, 27 en 28 juni gespeeld door acht spelers van de plaatselijke toneelvereniging, aangevuld met zo’n dertien figuranten. De kaartverkoop start halverwege mei.

Iepenloft Opsterlân

Animal Farm

In tegenstelling tot andere jaren speelt Iepenloft Opsterlân dit jaar in de nazomer. De première is op woensdag 11 september, daarna volgen nog acht voorstellingen. De voorbereidingen voor de familievoorstelling ‘Animal Farm’ zijn druk gaande. Productieleider en voorzitter Jelle Terwal: “It wurdt in foarstelling mei muzyk en dûns dy ‘t geskikt is foar jong en âld. Op saterdei 16 maart sil der in audysje wêze foar bern en folwoeksenen. Der wurdt ek songen yn de foarstelling, dus kin Iepenloft Opsterlân ek sjongakteurs brûke.” Er volgt nog nadere berichtgeving over de auditie.

‘Animal Farm’ van George Orwell is in het Frysk vertaald door Jehannes Ytsma, Eline de Vries voert de regie. Op de boerderij breekt revolutie uit; de dieren nemen het heft in handen onder de leus ‘Alle bisten bin gelyk’. Mensen worden weggejaagd. ‘Animal Farm’ gaat over de gevolgen van macht. De speellocatie is nog niet bekend. iepenloft-opsterlan.nl

Tijnje

Wit jim mem it wol

Tijnje organiseert eens in de drie jaar een openluchtspektakel. Op 22, 24, 25, 28, 29 mei en 1 juni (20.30 uur) wordt ‘Wit jim mem it wol’ gespeeld, een vrije variatie op ‘Mamma Mia’. De speellocatie is het knooppunt van drie waterwegen naast de theeschenkerij aan de Ulesprong. “We hebben de Fryske ‘Mamma Mia’ in Wergea bekeken en toen waren we verkocht”, zegt Hans van der Linden. “Je wordt er blij van in je buik.” Regisseur Jelma Hoekstra maakte een vrije bewerking van de eerste twee delen van de musical. “Hierdoor speelt het stuk in de jaren negentig, maar ook in het nu. We hebben acteurs, vooral uit Tijnje, gezocht die een beetje op elkaar lijken, een oude en een jonge versie van het personage.” De voorstelling wordt gespeeld door acteurs die ook zingen, er is een liveband en een background koortje. Deze week start de ploeg met de doorloop van het stuk. iepenloft.frl

BHS/De Treffer

Midzomernachtdroom

Onder leiding van dramaturg Jolien en regisseur Anniek Akkerman spelen leerlingen van de Burgemeester Harmsma School en basisschool De Treffer uit Gorredijk samen met een aantal dorpsgenoten het stuk ‘Midzomernachtdroom’ van Shakespeare. De komische familievoorstelling wordt gespeeld op 6, 7 en 8 juni op een nog geheime locatie. In het verhaal komen vier jonge geliefden en een theatergezelschap elkaar tegen in een bos waar de elfen de baas zijn. Een verhaal van omgaan met elkaar, binnen de groep maar ook binnen de grenzen van het bos.

Van de BHS doen zes spelers mee, vier van hen spelen de jonge geliefden. Groep 6 van De Treffer is het elfenleger. De vijf volwassenen spelen de koninklijke families en het theatergezelschap. Elke woensdagavond wordt in De Skâns gerepeteerd en daarnaast krijgt groep 6 elke vrijdagmiddag theater- en dansles op de BHS. Anniek Akkerman: “We werken met een groot, enthousiast team. Iedereen die wij spreken, staat meteen klaar om te helpen waar ze maar kunnen. Dat is erg fijn, zo wordt het echt een productie van de mienskip!”