Nieuws

Doarpsstrjitte Nij Beets opgefrist

Potlood Renske Woudstra

Net voor de start van een nieuw vaarseizoen in het Polderhoofdkanaal (15 mei) is vorige week de opknapbeurt van de Doarpsstrjitte in Nij Beets afgerond.

De groenstrook langs het kanaal is aangepakt, de buurtbewoners kozen zelf welk type nieuwe bomen er zijn aangeplant. Voor de Dagwinkel is een plein gemaakt, inclusief een nieuwe aanlegsteiger. Het project ‘Fan ûnderen op’ is een vervolg op het vorig jaar afgeronde project ‘Oer it Kanaal’, waarin de douche/wc-gelegenheid It Bjinstap is gerealiseerd. Langs het Polderhoofdkanaal liggen nu drie nieuwe steigers die zijn voorzien van elektriciteitspunten.

Het project is een initiatief van Plaatselijk Belang en is financieel ondersteund door het Iepen Mienskipsfûns en de gemeente Opsterland.