Nieuws

Doek valt voor christelijke basisschool De Pream

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Nog maar anderhalf jaar terug greep De Pream op een haar na naast het predicaat ‘excellente school’. De gehoopte aanwas bleef uit. Na 105 jaar verdwijnt het christelijk basisonderwijs uit De Knipe.

Deze allerlaatste schooldagen probeerden het team en de ouders van De Pream er nog iets feestelijks van te maken. Vorige week ontvingen alle leerlingen tijdens de reünie een fraai houten huisje waarin ze symbolisch hun herinneringen aan De Pream kunnen bewaren. Ze kregen circusles en vertoonden hun kunsten in een heuse circustent. Maar ondanks de feestelijkheden aan het eind van het schooljaar overheerst de kater. Bij de kinderen die na de zomervakantie hun vriendjes uit het oog verliezen omdat iedereen uitwaaiert naar een andere school. Bij de ouders die bewust kozen voor het onderwijs van De Pream. Bij het schoolteam dat met de ‘talentenklasjes’ een onderwijsvorm in handen dacht te hebben waarmee het voortbestaan leek verzekerd. “Het is alsof je familie uiteenvalt”, verzucht schoolleidster Irma Korpershoek.

Paradepaardje

Zeven jaar terug begon De Pream, als kleinste loot van onderwijskoepel De Tjongerwerven, aan het onderwijsexperiment ‘TjongerTalent’. Ieder kind heeft eigen aanleg en interesses was de achterliggende gedachte. Wiskunde, tekenen, liefde voor de natuur: in aparte keuzeklasjes kregen de leerlingen de ruimte zich individueel te ontplooien. Het zelfvertrouwen dat ze opdeden door zelf hun doelen te stellen, vertaalde zich ook in verbeterde schoolprestaties voor vakken die hen misschien wat minder lagen maar er wel bij hoorden. De resultaten waren dusdanig bemoedigend dat de school het experiment – de leerling volgt een eigen traject, de leerkracht coacht daarbij – geleidelijk uitrolde over tien vakgebieden. De kleine Pream kreeg zo de status van paradepaardje voor de overige scholen van de koepel. “We hadden iets om de krimp te lijf te gaan”, zegt Korpershoek. “En met het verkrijgen van predicaat excellent wilden we het succes verzilveren.” De Pream greep net naast de titel omdat de inspectie vond dat de school diende aan te geven hoe de unieke onderwijsvorm er over vijf jaar uit zou zien. “Omdat we nog in de pilotfase zaten, kon dat niet. Daar is het op stukgelopen.”

Onrust

Wellicht had school de onderwijskwaliteit slimmer moeten uitventen, steekt Korpershoek de hand in eigen boezem. Maar er speelde meer. De langdurige afwezigheid van een van de leerkrachten door ziekte betekende een aderlating voor het toch al krap bemenste team. Nadat koepelbestuurder Alfred Vos in april vorig jaar in Sa! liet doorschemeren dat er verkennende fusiegesprekken plaatsvonden tussen De Pream en openbare basisschool De Compagnon, toch al buren in het mfa van De Knipe, ontstond onrust onder de ouders. “De onduidelijkheid over de toekomst heeft nieuwe aanwas in de weg gezeten en dan gaat het snel”, zegt de schoolleider.  Mogelijk dat de emoties een samengaan met De Compagnon in de weg hebben gezeten. Uit een enquête bleek de meerderheid van de ouders niet voor fusie te voelen. “De kinderen waaieren nu uit over zes scholen in de omgeving.”

Ondanks het verdriet over het verlies is er toch ook troost en trots, aldus Korpershoek. “De Pream laat een waardevolle erfenis achter. De andere scholen van de Tjongerwerven gaan door met de talentvorming die we hier hebben ontwikkeld.”