Nieuws

Dominee wint Bijbelquiz in Ureterp

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Meestal gaat het bij de Bijbel om de inhoud. Maar donderdagavond in de Ontmoetingskerk van Ureterp ging het toch vooral om de punten: kenners speelden tegen elkaar in de Bijbelquiz. Met pittige vragen zoals: op welke wijze verdeelde Job uiteindelijk zijn erfenis onder zijn nazaten? “Is soks no belangryk om te witten?”

Ook al speelt Arjan Bouman in de Ontmoetingskerk een thuiswedstrijd, de dominee is er vooraf niet gerust op dat de winst zomaar voor het grijpen ligt. “Ik ha al fûstke mei in pear Vrijgemaakten, dy binne aardich Bibelfêst.” Bouman is bovendien niet de enige dominee op het strijdtoneel, onder de twintig deelnemers aan de Bijbelquiz bevinden zich nog drie collega’s. Maar sportief vraagt de voorganger bij de opening van de quizavond de zegen voor alle aanwezigen. Toepasselijk zingen de quizzers gezamenlijk: ‘Here Jezus om uw woord zijn wij hier bijeengekomen’.

Rijke bron

Bij de Bijbel denk je niet meteen aan zoiets als een quiz, beaamt Koos van der Wijk, vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en organisator van de avond. “Mar wêrom eins net? As rike bron fan kennis lient de Bibel him by útstek foar in kwis.” En de Bijbel is toch ook niet gespeend van humor, verwijst Van der Wijk naar de boeken Prediker en Job. De populariteit bij de EO op televisie bewijst het gelijk van het NBG om met de Bijbelquiz het land in te trekken. Dat de opkomst vanavond in Ureterp wat tegenvalt, heeft er wellicht mee te maken dat het om een eerste keer gaat. “Miskien hiene de predikanten ek wat mear oan publisiteit dwaan moatten. Lêst wiene we mei de kwis yn Uithuizermeeden en dêr siet de tsjerke fol.”

Weggesijpeld

Tot geruststelling van de quizdeelnemers kunnen de 37 vragen, per thema onderverdeeld, in multiplechoicevorm worden beantwoord. Maar dan nog. “Lestich, lestich”, steunt Durk Hoekstra bij herhaling hardop. De organist van de Ontmoetingskerk heeft thuis een kast vol Bijbeluitgaven staan, waaruit hij toch iedere dag wel leest. “Mar der is dochs wol it ien en oar fuortsipele”, moet hij mismoedig vaststellen. Vooral de vragen over het Oude Testament maken hem aan het twijfelen.

Gryt Kooistra uit Frieschepalen is met vriendin Mariet Timmerman van de partij. Ook de dames hebben het moeilijk. “Hiene se de fragen mar yn it Frysk dien”, verzucht Gryt. Al haar hele leven leest ze in de Friestalige Bijbel, van voor naar achter, elke dag een stukje. “Ik bin krekt wer begûn yn Genesis.” Mariet raadpleegt haar Bijbel ook trouw, maar anders. “As der wat yn de wrâld bart dat my rekket, dan sykje ik nei in antwurd yn myn Bibel. En dan lês ik gauris troch.” Beide doen mee aan de quiz voor de gezelligheid en schieten dan ook herhaaldelijk in de lach bij al te malle antwoordkeuzes.

Wonderen

Zoals bij iedere quiz draait het uiteindelijk om de punten. Met slechts één fout wint dominee Albert Krijgsheld van de Levensbron nipt van zijn collega’s. Organist Hoekstra vindt zijn score van 17 goede antwoorden bedroevend. “Ik moat it Alde Testament der mar werris by pakke.” Gryt en Mariet zijn uiteindelijk niet ontevreden. Vergenoegd concludeert Gryt: “Ik ha it goed dien by de wonderen.”