IFKS Skûtsjesilen 2019

Drie Gebroeders starten met derde plek

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het Gordykster skûtsje eindigde zondagochtend in de eerste IFKS-wedstrijd op de Fluessen als derde. “Op sich is it oké, mar it wie net optimaal”, vertelt schipper Harmen Brouwer.

De C-klasse start tijdens de IFKS-competitie al ’s ochtends om 9.15 uur. En toen leek er op de Fluessen een beetje minder wind te staan dat aanvankelijk gedacht. Brouwer besloot de reef weer uit de zeilen te halen. “En dat hie ik better net dwaan kinnen. De wyn helle letter dochs wer oan.”

De start van de Drie Gebroeders was goed. Het skûtsje van Gorredijk kwam als tweede rond de bovenste boei, achter koploper Henk Regts uit Nij Beets. “Wy ha noch ien kear in oanfaltsje probearre op Henk, mar dat slagge net. Hy hat in bak fan in skûtsje, dêr komme wy mei dit waar net by.”

Wat restte was het verdedigen van de tweede plek. Dat had volgens Brouwer gekund, maar het lukte niet. Steven Sijsling kwam nog langszij. Desondanks is Harmen tevreden met het eerste resultaat. “Moandei sile wy by Heech en is it waar wat rêstiger. Us skipke fynt licht waar noflik. Ik ha der sin yn.”

De IFKS-competitie begon zondag op de Fluessen omdat het weer op het IJsselmeer te onstuimig was. Daarom verplaatste de wedstrijdleiding de wedstrijd van de kust voor Stavoren naar De Fluessen.