Ondernemen

Drie ‘ijdele’ mannen als eerste geknipt

Potlood Arend Waninge

Als de kapsalons na zeven weken eindelijk weer open gaan, verwacht je misschien dat vooral vrouwen staan te dringen. Maar de eerste drie klanten maandagochtend bij Kapsalon Kees en Sita in Gorredijk zijn heren.

De eerste die binnenstapt is Rudolf de Jong uit Oudehorne. Hij heeft een indrukwekkende bos haar. “It moat al in bytsje lang bliuwe, mar it grize mei der wol wat út”, instrueert hij kapster Geertje Hijlkema. “Ik soe al nei de kapper krekt doe’t alles op slot gie.” Hij belde eind vorige week als een van de eersten toen de versoepeling werd afgekondigd. De telefoon werd nog opgenomen ook, Kees en Sieta waren de heropening aan het voorbereiden. Het liep in die dagen storm. Kees: “Op de jûn fan de persconferentie van Rutte, hiene wy al 90 reservearringen.”

In afwachting van de komst van de eerste klanten, neemt Kees rond 8.00 uur de telefoon ook een paar keer op. Hij moet de bellers teleurstellen. Deze week is er geen plek meer. “En takom wike binne der mar in pear gatsjes.” Kees is blij dat hij de kapsalon na zeven weken eindelijk weer kan openen, ook al zijn ze normaal op maandag gesloten.

Tegelijkertijd is het ook spannend. “Ik bin benijd hoe’t it giet.” Voor de zekerheid rekent hij een half uur voor een knipbeurt. Dan is er vijf tot tien minuten voor het schoonmaken van de stoelen en al het materiaal. De kapsalon telt zeven stoelen. “Mar wy begjinne hjoed mei trije kappers. Sita is der hjoed foar de tillefoan en it skjinmeitsjen.”

Masker

De stoelen staan op afstand, tussen twee stoelen zit een kunststofafscheiding. De wachtruimte is nu voor een deel buiten op de stoep. Iedereen die binnenkomt moet eerste de handen ontsmetten. Overal hangen voorschriften. De twee kapsters hebben een masker voor. Geertje: “Dat doch ik foaral foar it eigen gefoel. Wy ha op sa’n dei safolle kontakten.” Kapper Kees zelf doet zonder. Hij heeft wel een mondkapje geprobeerd. “Mar dan beslacht my de bril hieltyd.” Gebruik van handschoenen vinden de kappers geen optie, dat komt het knippen niet ten goede. Klanten die het willen kunnen een mondkapje kopen.

Het waren zeven vervelende weken vertelt Kees, een rollercoaster noemt hij het. “Ferbazing, soargen, stress. Leuk wie it net. De kosten rinne wol troch, wy ha fjouwer kappers yn tsjinst op De Gordyk en fjouwer yn Easterwâlde yn in salon dy’t ik mei myn skoansuster ha.” Als de overheid nog langer had gewacht met heropening van de kappers, was het aantal illegale knipbeurten toegenomen, verwacht Kees. “Dat gebeurde no ek al. Ik ha no ek wol minsken sjoen dy’t al knipt wiene. In kat yn it nauw makket nuvere sprongen, tink ik dan mar.”