Nieuws

Droomland in de binnentuin

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra Map Actueel: dossier Corona

‘Droomland, droomland, oh ik verlang zo naar droomland…’ Zachtjes neuriën een aantal mee. Genietend van het zonnetje in de binnentuin, genietend van de klaaglijke trekzakklanken. Bewoners van De Miente in Gorredijk genoten donderdagmiddag van Kaye (uitgesproken als Peije maar dan met een ‘k’) die spontaan miniconcertjes verzorgde.

“Sjoch”, zegt een oudere dame met rollator. Uit de tas haalt ze een kaart. Er op staat ‘dikke tút fan Timme’. “Dat is myn lytssoan, dy ha ik yn desimber foar it lêst sjoen. En as se dan net komme kinne, dan krij je dit.” Ontroerd is ze door het kaartje van haar kleine kleinzoon. Maar nu eerst naar de trekzakspeler want dat is toch echt een traktatie, het doorbreekt letterlijk de stilte die nu in huis heerst. Even er uit, even een frisse neus. Zo’n vijftien bewoners komen naar buiten, de rest geniet vanachter het raam of vanaf het balkon.

Uitgedost met grote hoed, ‘stútsjekoard’ broek en jas en zachtjes klanken ontlokkend aan zijn trekzak, arriveert Klaas Stienstra alias Kaye. De muzikant uit Drachten bood spontaan aan om miniconcertjes te geven voor de ouderen. “Hy is úse húsmuzikant”, legt welzijnswerker Janoeska Jeeninga uit. “Hy wie ien fan de earsten dy’t oanbea om wat foar ús âlderen te dwaan en hy docht it gratis. Hy fynt dat de minsken dit no fertsjinje.”

“Goeimiddei minsken. Dat firus hat jim wol yn de besnijing. We moat wol de tiid troch en hoop hâlde. Ik wol jim in hert ûnder de riem stekke, even wat leuks, even in stikje ûntspanning.” En daar gaat het met eerst een vrolijk shanty. Blije gezichten, meedeinende hoofden, tikkende handen op de dijen. Er is er een jarig hoort Kaye. “Ik tink dat jo sa’n 72 jier wurden binne?” De lachers zijn op zijn hand, allemaal weten ze dat de jarige dik in de 80 is.

Zoet klinkt het overbekende ‘Droomland’. Want: ‘Daar is steeds vree, dus ga met mij mee. Samen naar ’t heerlijke droomland’. De liedtekst is weggezakt in het verleden, toch raakt de melodie hen allemaal.

Volgende week dinsdag (14.30 uur) staat dj Arne op het programma voor een tuinconcert. Vrijdag 3  april komt er een draaiorgel. “We ha ek ekstra ferwenmomintsjes foar de bewenners”, zegt Janoeska. “Se krije elke wike in traktaasje. Sa komme we by elkenien del, ek by minsken dy’t gjin soarch krije. We ha ek ekstra sithoekjes makke, dêr krije minsken alle dagen in kop tee mei in koekje.” En hartverwarmend zijn de acties vanuit het dorp vertelt ze. “It hiele doarp goait hjir spontaan kleurplaten troch de bus en we krije blommen.”