Nieuws

Duurzame visie voor Gorredijk

Camera Google Maps Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland werkt de komende maanden aan ‘De Duurzame Gebiedsontwikkeling Gorredijk’. Het ambtelijke stuk moet het college van B en W helpen keuzes te maken in welke plannen eerst en laatst moeten worden opgepakt.

Er zijn op dit moment al veel projecten onderweg in Gorredijk, zoals het mfa, de bouw van een basisschool, uitbreiding en renovatie sportpark Kortezwaag en het Aldi-plan in de Hoofdstraat. Er melden zich met regelmaat initiatiefnemers met nog meer plannen. De bestemming voor een aantal bepalende locaties is nog onbekend: het terrein van de voormalige timmerfabriek De Vries, de locatie van het voormalige hoofdgebouw van De Miente, de locatie van de voormalige school De Tsjerne, het terrein van De Skâns.

Volgens het college van B en W is het onmogelijk om overal woningen te bouwen, daarvoor komt ook geen toestemming van de provincie. Om goede afwegingen te maken, werken ambtenaren op het gemeentehuis daarom nu aan een totaalvisie op Gorredijk waarbij aandacht is voor economie, verkeer, wonen, stedelijk groen, dienstverlening en gebiedshistorie en identiteit. De ambtelijke visie moet eind april klaar zijn.