Nieuws

Een Foraliafeest kan niet zonder bloemen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

“De Lidl hat oan ús in goeie hân. Alle pretzels bin op yn de winkel.” Die traditionele Duitse zoute krakelingen liggen nu verspreid in de tuinen van buurtvereniging ‘t Skeane Boerke. En op het buurtbloemstuk dat Louise Calis inbrengt voor de buurtpunten.

Dit jaar gaat de bloemenkeuring tijdens Floralia Langezwaag iets anders dan anders vertelt Thea van der Spoel van de bloemencommissie. Lag voorheen de nadruk op de mooiste bloementuinen, dit jaar wordt gekeken naar de mooist versierde buurt. Wat gelijk is gebleven, is de bloemenkweekwedstrijd. In mei werden stekjes van zilverblad, fuchsia en petunia verkocht, donderdag werden de daarvan gekweekte planten naar het dorpshuis gebracht ter jurering.

“Datst fan sa’n ûnnoazel stekje wat moais meitsje kinst fyn ik it moaiste.” Hinke Minnema doet voor de vierde keer mee. “Salang wenje we yn it doarp. Hjir dogge se dit yn it doapr en dus dan doch ik der oan mei.” Het loopt tegen zevenen, de inbreng sluit bijna. Tweeling Fleur en Iris (12) brengt samen met mem Maaike nog snel wat planten. Was de kweek moeilijk dit jaar? Ze bekennen eerlijk dat ze geen groene vingers hebben. “Mar we ha elke dei tsjin de planten praat”, verzekert mem.

De bloemencommissie ontfermt zich ook over de buurtbloemstukken die meetellen voor de buurtcompetitie. Het thema is dit jaar Landen, prachtig verbeeld in kunstwerken als matroesjka, Belgisch bier, farao en Mexicaanse prairie. Thea: “Skoallebern ha ek keunstwurken makke dy’t we jurere. En minsken koenen meidwaan oan in foto- en keunstwedstriid.”