Nieuws

Een gratis APK voor je lijf

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Veel inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag namen zaterdag even de tijd en moeite om hun gezondheid onder de loep te (laten) nemen. Hoe staat de bloeddruk, knijpkracht en BMI er voor?

Foppe Reitsma (54) uit Hoornsterzwaag trekt schoenen en sokken uit en stapt op de weegschaal. Niet zomaar een weegschaal, deze meet het vet- en spierpercentage, BMI (Body Mass Index) en visceraal vet. Alles in verhouding tot lengte en geslacht. Zo, dat zijn mooie rapportcijfers constateert de voedingsdeskundige. “Ik wol wolris witte hoe’t it sit mei myn sûnens”, verklaart Foppe zijn komst. Hij heeft net zijn bloeddruk laten meten en gaat nu verder met het testen van knijpkracht, beenkracht, flexibiliteit van de hamstring en zijn uithoudingsvermogen.

De fittest in De Kompenije is een initiatief van het preventieteam van de gemeente Heerenveen, Sport Fryslân en Scoren voor Gezondheid Heerenveen. In Jubbega start het concept Positieve Gezondheid, een nieuwe definitie van gezondheid zegt Anneke Visser van het preventieteam. “Dat betsjut in ferbreding fan it tinken oer sûnens. Net allinne sjen nei de lichaamlike kant fan sûnens mar ek nei de psychososjale kant.” Het concept richt zich op zes onderdelen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Inwoners van 25 tot 55 jaar kregen een uitnodiging voor de fittest. De resultaten worden anoniem verzameld. “We kijken wat er speelt per leeftijdscategorie, waar mensen tegenaan lopen en wat we daar aan kunnen doen”, zegt Berber van der Krieke van Sport Fryslân. Geen super intensief programma en echt niet alleen gericht op sporten. Want wandelen en fietsen is evengoed bewegen, stelt Berber.

Foppe neemt plaats op een bank. Benen languit en voeten tegen de plank, wijst begeleider David. “Nu proberen met je vingertoppen de lat zover mogelijk naar voren te duwen.” Oei, dat is een lastige schrikt Foppe. “Ik bin ús heit net, dy wie sa linich as wat. Tsjongejonge. Dat fielst wol.” Later blijkt hij onder gemiddeld te scoren. David legt uit: “Mannen zijn hier minder goed in. Door fysiek werk en sport zijn hun spieren stijver.”

In het materialenhok van de gymzaal, achter een op zijn kant gezette springmat, meet dokter Tjerk Hidde Hylkema ondertussen de bloeddruk van de deelnemers voor ze aan de fittest beginnen. “Der hinget hjir blykber in tige rêstige sfear.” Vaak telt spanning mee bij de bloeddrukwaardes weet hij. “Mar de minsken litte harren hjir net fan streek meitsje.”

Gretha Praamsma bespreekt de uitslag met Foppe Reitsma.

Na het doorlopen van de fittest vullen de deelnemers een vragenlijst in over hun beweeggeschiedenis. “Met de uitslagen en de informatie kijken we per deelnemer naar de mogelijkheden”, zegt Gretha Praamsma, een van de drie beweegadviseurs. “De meeste mensen doen mee omdat ze willen weten hoe hun lichaam er voor staat, hoe ze scoren. We nemen de tijd voor het gesprek, er zijn altijd wel adviezen te geven.” Foppe is niet verbaasd over zijn uitslagen. “Dit hie ik wol in bytsje ferwachte. Ik sport nea mear en miskien is dit wol in drive om it wer ris op te pakken.”