Nieuws

Een kaarsje ter herdenking

Potlood Renske Woudstra

Op zondag 22 november worden in veel kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Dat gebeurt meestal in een kerkdienst, maar ook hier gooit corona roet in het eten. Op verschillende plekken zijn er alternatieve acties.

Gorredijk
De Ontmoetingskerk geeft zaterdag 21 november (15.00-19.00 uur) iedereen, lid of geen lid, gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de kerk om zo stil te staan bij het verlies van dierbaren. Voor mensen die niet fysiek kunnen komen, is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te laten steken. Aanvragen kan via gedenk@ontmoetingskerkgorredijk.nl of 0513-462 491. Naast het aansteken van een kaarsje wordt dan de naam van de overledene in de gedachtenisboom gehangen. Deze boom blijft staan tijdens de dienst op zondag 22 november, te volgen via kerkomroep.nl. Kinderen die een werkstukje of tekening willen maken vanwege een indringende gebeurtenis dit jaar mogen deze ook inleveren bij de Ontmoetingskerk.

Jubbega
Zaterdagavond 21 november (19.00-20.30 uur) is er in het gebouw De Beage aan de K. Molweg 19 gelegenheid om kaarsen aan te steken voor geliefden die gemist worden. In de kerkzaal wordt rustige muziek gedraaid en is er een beamerpresentatie met natuurbeelden. Er is vrije inloop, iedereen is welkom ongeacht de levensbeschouwing. Kaarsen zijn kosteloos beschikbaar.

Ureterp
De St Pitertsjerke van Ureterp en De Mande in Bakkeveen zijn op zondag 22 november (10.30-15.00 uur) geopend voor het aansteken van een kaarsje. Juist in deze tijd van donkerwordende dagen en een pandemie is er behoefte aan wat positieve afleiding. Een beproefd middel is het aansteken van een kaarsje op een speciale plek om zo even verbonden te zijn met een overledene. itkeningsfjild.nl

Delen