Nieuws

Eerste optie: Opsterlands Belang, CU en PvdA

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Collegevorming Opsterland

De eerste optie bij de Opsterlandse college-onderhandelingen is een coalitie van Opsterlands Belang, ChristenUnie en PvdA. Het CDA valt vooralsnog buiten de boot. De onderhandelingen starten volgende week onder leiding van een voormalig VVD-Tweede Kamerlid Anne Wil Lucas uit Bakkeveen.

De eerste ronde gesprekken van de twee informateurs Marcel van Opzeeland en Anko Postma van Opsterlands Belang met alle negen raadsfracties heeft een verrassende uitkomst. De combinatie Opsterlands Belang, ChristenUnie en CDA die de afgelopen acht jaar aan het roer stond, gaat niet door. Terwijl de drie partijen na de verkiezingen net zoveel zetels hadden als ervoor. Het CDA staat vooralsnog aan de zijlijn. De PvdA, met een zetel verlies bij de verkiezingen, mag wel aanschuiven.

Verandering

In hun verslag schrijven de informateurs dat veel partijen verandering willen en het CDA als collegepartij niet hoog op het verlanglijstje staat. Iedere partij mocht een voorkeurscoalitie opgeven, waarna er een gewogen gemiddelde is bepaald. De wens van Opsterlands Belang (zes zetels) woog dus twee keer zo zwaar dan die van het CDA (drie zetels). Bij deze rekenmethode verwierf het CDA acht en de PvdA dertien stemmen.

Conservatief

Informateur Marcel van Opzeeland van Opsterlands Belang: “Wij wilden ieders mening mee laten wegen in het advies. De roep om verandering was groot bij de verschillende fracties en het CDA is door de partijen toch als de meest conservatieve partij beoordeeld. Ondanks het feit dat iedereen wel tevreden is over wethouder Wietze Kooistra.”

Verrassing

Het verslag van de informateurs is voor het CDA een grote verrassing. Wietze Kooistra vindt dat zijn partij op grond van de inbreng van de partij zowel in het programma als in de verkiezingscampagne een plek aan de onderhandelingstafel verdient. “Ik lês yn it ferslach ek net wêrom wy no passeard binne. Wy ha by de ferkiezingen boppedat wûn en bin stevich de twadde partij fan Opsterlân. It liket der no op dat de ienige partij dy’t in sit ferlern hat der mei de bonus fantroch giet.”

‘Net wat kiezer woe’

Gerrit Weening (ChristenUnie) is verrast over de voorlopige stand van zaken. “Ik bin bliid dat wy wer meidwaan kinne, mar dizze kombinaasje seach ik net oankommen. Dit wie ek net wat de kiezer woe. De PvdA hat wer ferlern, mar mei wol oanskowe.” De ChristenUnie was liever op de oude voet doorgegaan met OB en CDA. “Wy ha mei syn trijen ek hiel wat delset. Ik hie my foarstelle kind dat dit ek earst ûndersocht wie. At it dan net slagje woe, wie de PvdA yn byld kaam.”

‘Loon naar werken’

Fractievoorzitter Roel Vogelzang (PvdA) is blij met de ontwikkelingen. “Hjir hiene wy op hope. Goed nijs, dit docht my goed.” Vogelzang denkt dat dit voor de PvdA een beloning is voor haar opstelling in de afgelopen jaren: loon naar werken. “Wy ha ús bêst dien in ein te meitsje oan it fyân-tinken en polityk bedreaun op de ynhâld. De PvdA hat in gen om te bestjoeren, dat wy dogge graach mei.” Raadslid Libbe de Vries uit Frieschepalen is kandidaat-wethouder voor de PvdA.

Formateur

De gemeenteraad bespreekt maandagavond het verslag van de informateurs. Daarna kan de formateur aan de slag. In tegenstelling tot bij de informatie stellen Van Opzeeland en Postma nu wel een externe voor: Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen. Zij volgt de Opsterlandse politiek van een afstand en was in het verleden als commissielid betrokken bij de Opsterlandse raad. Later zat ze namens de VVD zes jaar in de Tweede Kamer. Van Opzeeland: “Nu het aankomt op inhoudelijke discussie is het goed dat er een externe voorzitter komt.”