Nieuws

Eerste postcoderoos-zonnedak in gebruik

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Wijnjewoude Het weer zit vrijdag aan het einde van de middag niet mee. Het regent op Zorgboerderij De Twa Bûken op het moment dat Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) haar eerste zonnedak in gebruik wil nemen. “Der is krekt genôch sinne om kofje sette te kinnen”, vertelt voorzitter Pieter de Kroon de aanwezigen binnen. Hij spreekt van een mijlpaal. “Der waard wol ris sein WEN stiet foar ‘wordt echt niets’. Mar dat is no echt foarby.”

Op het dak van Ken en Janny Copeland liggen nu 200 zonnepanelen. Vijftien participanten investeerden per paneel 99 euro. WEN financierde per paneel 200 euro bij, de participanten betalen dat via een maandelijkse contributie af. Het geld werd geleend bij de plaatselijke begrafenisvereniging ‘Eert De Doden’. De Kroon: “Sa dogge wy dat yn Wynjewâld. Dit is belutsenens yn eigen doarp. Doe’t de fuotbal harren gebouwen duorsum meitsje woe, hat it doarp troch certificaten ek it ûntbrekkende jild by elkoar brocht.”

Postcoderoos

Het zonnedak valt onder de Postcoderoosregeling, een landelijke regeling die burgers stimuleert tot opwekken van duurzame energie. Inwoners van de postcodegebieden die grenzen aan Wijnjewoude kunnen deelnemen, in ruil krijgen ze een korting op de energiebelasting. WEN wil graag meer van dit soort projecten opstarten in Wijnjewoude. Het is vooral bedoeld voor woningeigenaren die zelf geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun dak te leggen, bijvoorbeeld door een ongunstige ligging. Of mensen die zonnepanelen op het eigen dak niet mooi vinden staan.

Janny Copeland is al vanaf het begin van WEN enthousiast lid. Toen er voor het eerste werd gesproken over een postcoderoosregeling stelden zij en haar man Ken direct hun dak beschikbaar. “Ik fyn it in geweldich projekt foar de mienskip. Wy hoege der ek neat oan te fertsjinjen.” De familie Copeland krijgt jaarlijks een kleine vergoeding van 150 euro. Over vijftien jaar krijgen ze de panelen in eigendom. “Wy brûke 40 panielen foar ús eigen enerzjy.”

Mestvergisting

De plannen van WEN om duurzaam gas te winnen uit mest van plaatselijke melkveehouderijen worden ook steeds concreter. Eind dit jaar moet er een uitgewerkt businessplan liggen. De Kroon is overtuigd van de haalbaarheid. “Wy ha it foar ien boer útrekkene. It kin út. Dêr is in djoere opwurkingsynstallaasje by yn rekkene dy’t it biogas geskikt makket foar gebrûk.” Het plan van WEN gaat uit van één centrale installatie op de eerder aangekochte voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane, waar mest van negentien melkveehouders wordt verwerkt. “Dan sparje wy achttjin opwurkingsynstallaasjes út. Dat moat kinne.” Het transport van de mest van de boerderijen naar de verwerkingsinstallatie is nog wel een vraagstuk. WEN denkt hierbij aan de inzet van sleepslangen.