Nieuws

Eerste postcoderoos zonnedak in Wijnjewoude

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is weer een stap verder in haar streven naar een energieneutraal dorp in 2025. Ze wil voor het einde van het jaar tweehonderd zonnepanelen plaatsen op een collectief zonnedak. De helft van de panelen is al verkocht.

Waar het eerste collectieve zonnedak komt te liggen, is nog niet duidelijk. WEN is met meerdere dakeigenaren in gesprek. Voor de 200 panelen is in ieder geval een dakoppervlakte nodig van 400 m2. Het project is bedoeld voor deelnemers die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen leggen, bijvoorbeeld omdat het dak niet gunstig ligt, het dak ongeschikt is of ze in een huurhuis wonen. Maar ook deelnemers die op eigen dak geen zonnepanelen willen leggen, maar wel duurzame lokale energie willen gebruiken, zijn welkom. “Naast particulieren kunnen bijvoorbeeld ook verenigingen, kerken en bedrijven meedoen, zolang ze maar kleinverbruiker zijn”, licht bestuurslid Janny Janssen toe.

WEN zorgt zelf voor de realisatie van het project en blijft daarna ook vijftien jaar verantwoordelijk. De eigenaar van het dak ontvangt een jaarlijkse vergoeding en wordt na vijftien jaar eigenaar van de hele installatie. Deelnemers aan het project kopen certificaten. Ieder certificaat is goed voor een paneel van 250 KWh. WEN biedt deelnemers twee manieren om te participeren. Optie A vraagt per certificaat een eenmalige uitgave van 99 euro en gedurende 15 jaar een jaarlijkse contributie van 17,50 euro. Optie B is een eenmalige uitgave van 299 euro per certificaat.

Geen energiebelasting

Deelnemers aan het project krijgen gedurende vijftien jaar de energiebelasting op de door hen ‘zelf opgewekte’ stroom terug. Het project valt onder de postcoderoosregeling. Dat betekent dat niet alleen adressen met de postcode van Wijnjewoude (9241) kunnen deelnemen, maar ook adressen in aangrenzende postcodes. Het gaat om Ureterp, Siegerswoude, Bakkeveen, Waskemeer, Donkerbroek, Hemrik en Olterterp. Medebestuurslid Frans Pool: “Dit is in deze regio het eerste postcoderoosproject dat van de grond komt. We hebben het eerste dak nu al voor de helft verkocht. Als het eerste project vol is, hopen we snel een tweede project op te kunnen starten.”

De opgewekte energie wordt geleverd aan Energie VanOns, een coöperatief energiebedrijf van circa honderd lokale coöperaties. Deelnemers aan het collectieve zonnedak worden klant van Energie VanOns. WEN neemt de overstap van energieleverancier voor haar rekening. Deelnemers steunen bovendien het werk van lokale energiecoöperaties. WEN ontvangt van Energie VanOns voor ieder klant een jaarlijkse vergoeding van maximaal 75 euro.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 13 september (20.00 uur) is er in dorpshuis de Swingel een informatiebijeenkomst waarbij specialist Simon Visbeek van ECoop het project zal toelichten. Kijk voor meer informatie op www.wen.frl