Nieuws

Eerste steen nieuw MFA Lippenhuizen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De fundering was klaar, dus konden donderdag de eerste stenen voor het nieuwe MFA in Lippenhuizen worden geplaatst. De klus werd geklaard door Robin en Lisa, beide 4 jaar en de jongste leerlingen van basisschool De Flecht. Ze kregen hulp van de oudste inwoonster van het dorp, de 94-jarige mevrouw van Noordenburg.

Als alles volgens planning verloopt kan de school aan het einde van het jaar verhuizen naar haar nieuwe onderkomen bij het sportveld. Ze komt samen in één gebouw met sportvereniging THOR en het dorpshuis.

De eerste plannen voor het MFA zijn al meer dan tien jaar oud. “De oanhâlder wint”, hield Gerrit Jonker, voorzitter van de werkgroep MFA de aanwezigen dan ook voor. “It is ek in befrijing. Litte wy de striid om it te prjoekt fan de grûn te krijen no omsette yn positieve energzy.”

De dorpsbewoners moeten het komende jaar nog volop aan de bak. Van de 2,4 miljoen euro die het project kost, draagt het dorp zelf 300.000 euro bij, deels uit zelfwerkzaamheid. Jonker: “Dat kin yn Lippenhuzen. De partisipaasjemaatskippy wurke hjir al foardat it wurdt betocht wie.”

 

Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland bood Lippenhuizen zijn excuses aan voor het lange traject. “Doe’t ik as wethâlder begûn wie it MFA Lippenhuzen ien fan de trije projekten wêr’t guon minsken gjin heil mear yn seagen. Se binnen alle trije wol realisearre, ek al wie it in hobbelige wei.”

Maar het was wel kantje boord, zo liet Van Dijk ook doorschemeren. Het is dat het dorp al zoveel was toegezegd. Als het plan nu nog bedacht had moeten worden, was de kans op realisatie een stuk kleiner. Dat heeft onder andere te maken met een forste daling van het aantal leerlingen op zowel de basisschool als de peuteropvang die ook een plek in het MFA krijgt. “Dy sifers sjogge der no wol hiel oars út as doe.”

Het is nog onbekend wat er met de huidige locatie van de school gaat gebeuren. Volgens Van Dijk is het beleid om eerst twee jaar te wachten tot er zich een gegadigde meldt. Pas daarna volgt sloop van het pand.