Thema Back to School

Eijer Producties Gorredijk bestaat 10 jaar

Camera Eijer Producties Potlood Wim Bras

Na tien seizoenen en vijftien musicalproducties namen Aaltsje, Janna en Aarnt van Eijer Producties afgelopen jaar even de tijd voor bezinning. “Wêr stiet Eijer Producties no eins foar, ha wy elkoar frege.” Ze kwamen uit op drie pijlers: familiegevoel, toegankelijkheid en ontwikkeling.

“Dy trije basiswaarden wiene altyd al ús útgongspunten, mar wy hiene se noch net beneamd”, zegt Aarnt. Al snel bleek dat het hier wel tijd voor was. Getriggerd door het succesvolle freerunevenment IFKF eerder dit jaar in Jubbega, benaderden freerunners de Eijers met het verzoek om ook het wereldkampioenschap voor professionals te organiseren. In grote freerun-landen als Zweden of Engeland lukte het namelijk niet. “Dat is fansels in grutte ear, mar wy ha ús daliks ôffrege: past soks wol by ús kernwaarden? It antwurd wie: eins net.” Voorheen hadden ze zonder veel nadenken direct ja gezegd en was het waarschijnlijk ook wel goed gekomen. Maar de Eijers hebben intussen geleerd: “Wy wolle jongeren in poadium biede en dêr ús enerzjy yn stekke.”

Thuis voelen

Het bieden van een podium houdt in dat er elk seizoen een paar grootscheepse producties op stapel staan. De aandacht voor uitvoeringen onderscheidt Eijer Producties van andere dansopleidingen in de regio. En in de voorstellingen komen alle disciplines aan bod: dans, de musicalopleiding DZT en de freerunners, aldus Janna. “Wy meitsje de foarstelling meielkoar en dat fersterket wer it famyljegefoel. Us kursisten komme út it hiele Noarden, mar se fiele harren hjir thús.” Dat uit zich onder andere in herhaalde wensen van leerlingen om slaapfeestjes te mogen houden op de leslocatie in Gorredijk. “Der moatte wy noch oer neitinke”, grinnikt Janna. En afgelopen maand tijdens de zomerstop zag ze op Facebook zomaar foto’s voorbij komen van cursisten die voor het pand danspasjes oefenden op straat. “Wat binne jim no oan it dwaan foar in tichte doar, skreau ik. No gewoan, foar de gesellichheid, krige ik as antwurd.”

Verdiensten

Ondanks de bezinning bij het tienjarig ijkpunt blijft Eijer Producties vasthouden aan de met alle toeters en bellen opgetuigde theaterproducties. “Dêr leit ús hert, ek al is it saaklik sjoen net sa ferstannich”, aldus Aarnt. Want met het lesgeld van inmiddels 650 leerlingen is het voor de drie Eijers financieel nog geen vetpot. De inkomsten gaan goeddeels op aan de financiering van de producties, de huur voor leslocaties en de vergoedingen aan de docenten. “En dy fertsjinje eins ek te min”, vindt Janna.

Maar goed, ze willen niet dat de financiën afleiden van de vervulling van hun droom. Wel hebben ze intussen noodzakelijke professionaliseringsslagen gemaakt. Het administratiesysteem is bijvoorbeeld verder gedigitaliseerd. Dat scheelt een hoop rompslomp en chagrijn. In de vrijgekomen tijd bouwen ze de eigen lesmethoden verder uit. In de dans maakten de basisprincipes al onderdeel uit van de lessen, dat gebeurt nu ook standaard bij het freerunnen. Ook de recreatieleerlingen komen voortaan in aanraking met de basisbewegingen, zij het nog op een speelse manier. Janna: “Wy fiere de grûnbegjinselen op alle nivo’s troch. Hoe heger it nivo, hoe minder speels.”

View pointen

In aanloop naar de producties repeteren de hoofdrollen en de ensemblegroepen nu apart van elkaar. Janna: “Hierdoor krijgt iedereen op de repetities voldoende aandacht.” Met extra lessen voor verdieping, maar ook met de uitwerking van het ‘view pointen’. Dat is een middel dat bij toneel wordt gebruikt om ensembles te trainen. Het traint het vermogen om alles om je heen te registreren en niets uit te sluiten. Zodat er beter wordt samengewerkt en spelers elkaars impulsen  versterken. Daardoor ontstaat er meer op het moment zelf.

Wie niet auditie wil doen, zit automatisch bij het ensemble. Aarnt: “It giet by ús net allinnich om talint. Guon learlingen wolle gewoan gjin haadrol, foar harren is it al in oerwinning om op de planken te stean en mei te dwaan.” Maar wat niet is kan komen, verwijst Janna naar leerling Menno. Die kwam binnen als een heel verlegen jochie, min of meer door zijn ouders gestuurd. Met moeite kreeg Janna hem zover om in de musical Annie een paar regeltjes te zeggen. “Menno docht no de teateroplieding yn Ljouwert en wie ferline jier regy-assistint by De Klok moat Werom!.”

Familie

Wie eenmaal toetreedt tot de theaterfamilie maakt zich er moeilijk van los. Janna kan tal van namen noemen van mensen die al tien jaar bij Eijer Producties dansen. Sommige leerlingen willen alle disciplines meemaken, voor die groep hanteren ze een aangepast tarief en is er een huiskamerruimte ingericht om het huiswerk van school te kunnen maken. Melle bijvoorbeeld wil ook de theateropleiding volgen, maar als het even kan bij Eijer blijven toneelspelen en zingen. Met wat roosteraanpassingen moet dat kunnen lukken, verwacht hij. “Wy sjogge hjir app-groepkes ûntstean, freonskippen begjinnen en romances opbloeien. Wa’t hjir ien kear binnenstapt, nimt net sa maklik wer ôfskie.”

Twee musicals

Dit seizoen werkt Eijer Producties toe naar twee musicals. Een eigentijdse vertaling en bewerking van Wonderland the Musical, naar het verhaal van Alice in Wonderland. En daarnaast de Broadwayhit Dear Evan Hansen, in Nederlandse vertaling Veel liefs van mij. De audities (toneelles en zangauditie) voor de musicals zijn op 1 september, verdeeld in drie leeftijdsgroepen: 9.30-11.00 uur (8-11 jaar); 11.00-12.30 uur (12-13 jaar); 13.00-15.00 uur (14 jaar en ouder). Audities voor andere lessen zijn er op zaterdag 31 augustus: 9.00 uur Hip Hop (8+); 11.00 uur Moderne dans (9+) en 13.30 uur Musicaldans (10+). Aanmelden via administratie@eijerproducties.nl.