Nieuws

Einde voor BEATsterzwaag

Potlood Arend Waninge

De vrijwilligers van BEATsterzwaag stoppen per 1 augustus met hun gezamenlijke activiteiten in het muziekonderwijs. Volgens secretaris Jacob Jan Schaap is het al een aantal jaren ploeteren en lukt het niet om een eigen lesruimte te creëren.

“Een eigen ruimte is nodig om de activiteiten uit te bouwen.” BEATsterzwaag ging in 2016 van start na de verkoop van de voormalige muziekschool aan de Vlaslaan. Het was de bedoeling dat in het gebouw een lokaal beschikbaar zou blijven voor muziekonderwijs, maar dat lukte in de praktijk niet. Daarna konden de muziekdocenten tijdelijk terecht in de Ontmoetingskerk en later in basisschool De Paedwizer, nu De Finne. De basisschool kampt na de fusie echter ook met ruimtegebrek. Bovendien komt er een nieuwe school aan de Vlaslaan. Schaap: “We hebben lang gehoopt in de nieuwe school een vast lokaal te kunnen krijgen. De school en Comprix waren ook enthousiast, maar zij mogen geen geld in stenen steken die niet direct met hun onderwijs te maken hebben.”

Voor de realisatie van het muzieklokaal heeft BEATsterzwaag 80.000 euro nodig. “Maar dat geld krijgen we niet bijeen. Niet via de gemeente Opsterland en fondsen investeren niet in stenen. De jaarlasten kunnen wij wel opbrengen door de inkomsten uit verhuur.” BEATsterzwaag is ervan overtuigd dat er in het dorp voldoende belangstelling voor muziekonderwijs is. “Maar als er steeds onzekerheid rond een accommodatie is, kun je niets opbouwen. De muziekdocenten hebben ook behoefte aan stabiliteit en een eigen plek.” Bovendien lukt het zonder eigen plek niet om de activiteiten uit te breiden. BEATsterzwaag heeft altijd als doelstelling gehad om het muziekonderwijs nieuw leven in te blazen en doorstroming vanuit het basisonderwijs te realiseren. “In de praktijk zijn we nu vooral een administratiekantoor dat de planning van de lessen verzorgt en facturen verstuurt. Dat was niet de bedoeling.”

BEATsterzwaag heeft inmiddels de gemeenteraad geïnformeerd over de situatie. Willemijn Bruining van Opsterlands Belang heeft het college van B en W schriftelijke vragen over de situatie gesteld. Komt er een oplossing, dan mogen nieuwe vrijwilligers ermee verder. De huidige vrijwilligers stoppen in ieder geval. “We trekken er al jaren aan, maar het is een heel stroef proces. Iedereen is blij met de initiatieven, maar handelt daar niet naar”, aldus Schaap.

Wethouder Libbe de Vries vindt de stap jammer. “De gemeente bout gjin muzykskoallen. Ik fyn dat BEATsterzwaag ynsette moat op medegebrûk fan klaslokalen. Dat kin yn de skoalle ek, lokalen steane dêr fan 15.00 oere ôf leech. Meiwurking fan de skoallen is ek gjin probleem, mar BEATsterzwaag bliuwt ynsetten op in eigen romte. Dat sit der net yn.”