Cultuur

Einde voor Iepenloftspul Opsterlân

Potlood Arend Waninge

Na 26 jaar valt het doek voor Iepenloftspul Opsterlân. Het vijfkoppig bestuur trekt zelf de stekker eruit door faillissement aan te vragen. “It docht sear”, zegt voorzitter Hielke Reitsma. “Wy kinne net al ús skulden ôfbetelje.”

De bestuursleden hebben zelf nog gelapt om vertrouwde toeleveringsbedrijven van productieapparatuur en decor tegemoet te komen. “Mar it wie fansels net genôch”, aldus Reitsma. “Der bliuwt in restskuld oer. Dan moatst ek konsekwint wêze, ha wy tsjin inoar sein. Wy stopje dermei.” Gelijktijdig met de faillissementsaanvraag heeft de Stifting Iepenloft Opsterlân (SIO) ook de KvK-inschrijving opgezegd. Een herstart zit er dus niet in; zoiets kun je tegenover de gedupeerden niet maken, vindt het bestuur. “It hâldt gewoan op. Miskien dat oer tsien jier in nije generaasje it doek wer ophellet.”

Rijke voorstellingen

Hielke vindt het moeilijk om precies de vinger te leggen op de oorzaak van de teloorgang. Een makkelijk antwoord is het beroerde weer dat vrijwel alle producties van de afgelopen jaren teisterde. “Dat hat ús jild koste.” Maar de voorzitter steekt ook de hand in eigen boezem. “Wy ha de ôfrûne jierren heech ynsetten mei stikken as Lytse Prins en Animal Farm. Prachtige, ryk optuge foarstellingen mei in filosofyske en maatskiplike ûndertoan. Mar der kaam net it publyk op ôf dat wy nedich hiene om lyk te draaien.” Een iepenloftspul schept bepaalde verwachtingen: lekker lachen om buurman in een jurk zoals bij Lang en Lokkich in 2016, de laatste succesvolle productie in financieel opzicht.  Aan de andere kant: Noblesse Oblige van het jaar ervoor, toch bepaald geen klucht, trok ook drommen toeschouwers, ondanks de weersomstandigheden. “Dus sis it mar.”

Geen echte binding

Wat in ieder geval meespeelt is de hausse aan iepenloftspullen in de afgelopen jaren, waardoor het publiek alle keus had. Een ontwikkeling die alleen maar valt toe te juichen, maar in het nadeel van SIO uitpakte, aldus Hielke. “Yn doarpen as De Tynje en Bakkefean giet de hiele mienskip derefter stean. Dat hiene wy net.” SIO had met het openluchttheater in Sparjebird weliswaar een prachtlocatie, maar van echte binding met Hemrik is nooit sprake geweest. Bestuurslid Sietse de Boer wist in eigen dorp het nodige voor elkaar te krijgen, maar evengoed leunde SIO zwaar op inhuur. “En watst net sels dochst kostet jild, sa simpel is it. As dan ek de subsydzjefiver flugger leech is troch it tal oanfragen, dan komst yn swier waar.”

Inmiddels heeft de stichting met een brief de spelers en andere betrokkenen over het einde op de hoogte gesteld. De opheffing heeft voor Hielke persoonlijk een bittere nasmaak. Schoonmoeder Sietske van der Meulen was – met oud-Skânsdirecteur Kor Konstapel – immers oprichter en drijvende kracht achter  de comeback van Iepenloftspul Opsterlân in 1995. “Ik koe mei har dochter trouwe ûnder betingst dat ik meidwaan soe oan it Iepenloft. Troch Sietske bin ik deroan ferslingere rekke. En no doeke wy de boel op. Dy pine is net samar oer.”