Nieuws

Kijk terug: Energiecheque voor inwoners Wijnjewoude

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het massaal bezuinigen op energie in Wijnjewoude is zaterdagochtend begonnen. Als start van het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken kreeg ieder adres een cheque van tweeduizend euro in de brievenbus. Een financiële stimulans om te investeren in energiebesparende maatregelen aan de woning.

Siebe Leffering woont aan de Merkebuorren, ongeveer tegenover de muziekkoepel in het centrum van het dorp, de plek van de officiële start van het de Proeftuin. Vanwege de coronamaatregelen is een feestelijke bijeenkomst met het dorp niet mogelijk. Vandaar dat Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) in samenwerking met Sa! Media een livestream verzorgt. Het hele dorp kan op de laptop of telefoon meekijken. Zo volgt Siebe aan de keukentafel op e voet wat er gebeurt. Als hij ziet dat de envelop in de brievenbus glijdt, komt hij direct naar buiten.

“Ik wit al wat ik der mei dwaan sil. Wy ha oeral dûbeld glês, mar noch net yn de tûndoarren. Dêr sit no foarsetglês foar.” Leffering woont nu een jaar in de woning. Hij legde al zonnepanelen op de nieuw gebouwde schuur aan de zijkant van het erf. En nu zijn er dus plannen voor de schuifpui. “Dêr kin ik de twatûzen gûne goed foar brûke.”

In de Proeftuin Aardgasvrije Wijken wil Wijnjewoude ervaring opdoen met twee projecten die er voor moeten zorgen dat het dorp uiteindelijk zonder aardgas kan. Het eerste deel van het project is gericht op een 45% lager energieverbruik van het dorp. Daarvoor is de cheque een stimulans. Daarnaast wil Wijnjewoude jaarlijks een miljoen kuub groen gas produceren in een of meerdere mestvergisters. De plannen hiervoor worden nog uitgewerkt. WEN krijgt voor de Proeftuin vanuit het Rijk een bijdrage van 4,3 miljoen euro, twee miljoen hiervan is zaterdag uitgedeeld. In ruil voor het geld moet WEN andere gemeenten mee laten delen in de ervaringen met de projecten in het dorp. Het doel van WEN is om Wijnjewoude uiteindelijk in 2025 energieneutraal te maken.

De cheques werden zaterdag naar het dorp gebracht door een elektrische vrachtwagen van Boonstra transport uit Haulerwijk. Net voor de vrachtwagen arriveerde had Marco Tadema al een eigen WEN-lied gezongen. Hij deed dat met een geluidsinstallatie die volledig werd gevoed door een aanhangwagen met zonnepanelen.

Delen