Ondernemen

Energiecoöperatie LECO krijgt nieuwe boost

Potlood Arend Waninge

Het licht staat op groen voor het plaatsen van 8.500 zonnepanelen op bedrijfspanden in Gorredijk. De financiering is rond, inclusief de benodigde SDE+ subsidie. Voor energiecoöperatie LECO, initiatiefnemer van het project, betekent het een nieuwe impuls.

Eigenlijk was het alles of niets. Energiecoöperatie LECO wilde nog eenmaal proberen een SDE+ subsidie los te krijgen voor haar ambitieuze plan voor 8.500 zonnepanelen in Gorredijk. “Was dit mislukt, dan werd het trekken aan een dood paard”, aldus voorzitter Leo Andringa. “Dan waren we waarschijnlijk gestopt. Maar driemaal bleek scheepsrecht.”

Met zes partijen, waaronder de Burgemeester Harmsma School, zijn al afspraken gemaakt over het plaatsen van de duizenden zonnepanelen. De deelnemers stellen hun dak ter beschikking, in ruil voor opstalrecht of afname van goedkope duurzame stroom. De installatie blijft eigendom van LECO, maar de coöperatie werkt aan een constructie dat de deelnemers na vijftien jaar alles in eigendom krijgen. Het totale project vergt een investering van circa twee miljoen euro. De financiering hiervoor is al rond. “Maar zonder subsidie kun je een dergelijk plan niet realiseren. De SDE+ regeling garandeert nu vijftien jaar lang zes cent per KWh, daarmee is de exploitatie ook rond en kunnen we los.” De met de zonnepanelen opgewekte energie wordt geleverd aan de noordelijke coöperatie NLD (Noord Lokaal Duurzaam) die de energie doorverkoopt aan de eigen leiden.

Nieuwe projecten

Als het aan LECO ligt, is dit het begin van meer. De coöperatie zoekt bedrijven om nog een vergelijkbaar project op te zetten. Voordeel voor de ondernemers is dat ze niet zelf hoeven te investeren in de installatie. Dat komt voor rekening van de coöperatie. Omdat ze lid van de coöperatie kunnen ze wel goedkoop stroom afnemen. Dat scheelt per KWh in ieder geval circa 11 cent energiebelasting die bij reguliere stroomafname wel betaald moet worden.

LECO wil het geld dat het project de coöperatie oplevert weer investeren in nieuwe duurzame energieprojecten in de regio. Zo wordt er hard gewerkt aan een plan om volgend jaar zonnepanelen te plaatsen in zwembad De Delte in Gorredijk.

Actie particulieren

Het doorgaan van het grote project heeft het bestuur van LECO nieuwe energie gegeven om ook weer meer particulieren als lid te werven. “Binnenkort starten we met een actie. Voor iedere lid maakt LECO jaarlijks 40 euro over aan een vereniging naar keuze, bijvoorbeeld de sportvereniging of de zangvereniging waar mensen lid van zijn.” Leden van LECO krijgen via de zogenaamde Postcoderoosregeling een korting op de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit zodat ze goedkoop stroom kunnen inkopen.

Energiecoöperatie

LECO ontstond in 2013 en heeft zich vanaf het begin toegelegd op het produceren van duurzame stroom. De afgelopen jaren is aan verschillende plannen gewerkt, zoals het aanleggen van een tien hectare groot energieveld bij plan Loevestein in Gorredijk. “Na anderhalf jaar werd duidelijk dat grondgebonden productie niet uit kan. Eind 2015 hebben we daarom het roer omgegooid en zijn we gaan kijken naar mogelijkheden om platte daken op grote panden in Gorredijk te benutten voor de productie van duurzame energie via zonnepanelen.”