Cultuur

Excelsior stopt er mee

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Maandagavond komen de leden van Excelsior nog eenmaal bij elkaar. Om een paar nummers te spelen. En om daarna de instrumenten in te leveren. Na 77 jaar komt er een einde aan het muziekkorps van Jubbega en Hoornsterzwaag.

“It koe net mear”, vertelt Sijtze Luchtenveld. “Wy der alles oan dien om der nije minsken by te krijen, mar dat is net slagge.” Excelsior telt nog maar dertien muzikanten, in leeftijd variërend van 16 tot 87 jaar. Bijna de helft is al 75 jaar of ouder. De vereniging had het al langer moeilijk, maar volgens Luchtenveld was het de bedoeling om dit jaar nog vol te maken. “Mar nei de fekânsje stopten der twa en doe kundige de dirigent ek oan om der op 1 oktober mei op te hâlden. Hy seach it ek net mear sitten. Doe kaam it allegearre wat yn in stroomversnelling.”

Nog even was er het idee om toch nog van de partij te zijn bij de kerstnachtviering, zoals Excelsior dat al heel lang doet. “Mar dan hiene wy ein novimber foar in pear wike de tried wer oppakke moatten. Dat is neat wurdich.” Naast de kerstnachtviering was de het paasvuur ook jaarlijks een van de vaste momenten waarop Excelsior zich in het dorp liet zien.

Domino

Enigszins met weemoed denkt Luchtenveld terug aan de tijd dat Excelsior aan leden geen gebrek had. Tijdens het vijftigjarig bestaan, ruimt twintig jaar geleden, bestond het korps nog uit vijftig muzikanten. “It slagget net de jeugd der by te krijen. Wy ha op de skoallen fan alles probearre.” Zo nu en dan leverde dat wel een paar jeugdleden op, die een tijdje op kosten van de vereniging lessen wilden volgen. “Mar at it dan letter op beteljen oankaam, hekken se faak wer ôf. En by bern is it krekt domino. At de iene ophâldt, rûgelje de oaren der sa achteroan.”

Excelsior bekijkt nog wat er met de instrumenten gaat gebeuren. Een taxateur komt langs om de waarde te bepalen. “Der binne wol oare ferienigingen dy’t ynteresse ha. Mar ek guon leden wolle wol in ynstrumint keapje.”

Jubileum

Zelf speelde Luchtenveld vanaf zijn twaalfde jaar bij Excelsior, dat mede door zijn vader werd opgericht. Door het opheffen loopt hij zijn vijftigjarig jubileum mis. “Dat is mar sa, is hie der leaver in stik as tsien musikanten by hân.”

Muziekverenigingen hebben het moeilijk. Excelsior is de derde vereniging in de Sa!-regio die er de laatste jaren de brui aan geeft. Eerder verdwenen de muziekkorpsen in Hemrik en Wijnjewoude.