Nieuws

Extra investering in mfa Gorredijk: vijf miljoen euro

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Mfa Gorredijk

Het nieuwe mfa van Gorredijk wordt energieneutraal. Samen met de gestegen bouwkosten betekent dit wel dat de investering in de nieuwe basisschool De Treffer en de verhuizing van De Skâns circa vijf miljoen euro hoger ligt dan begin vorig jaar was geraamd.

Het college van B en W sprak de Opsterlandse gemeenteraad vorige week achter gesloten deuren bij over de vorderingen rond het veelbesproken mfa in Gorredijk. De raadsleden zagen een voorlopig ontwerp van de accommodatie. Ten opzichte van eerdere ontwerpen staat de nieuwe Skâns meer naar voren gepland, zodat vanaf de Stationsweg zowel de basisschool, De Skâns en de BHS goed zichtbaar zijn. De gemeente maakt de bijbehorende plaatjes pas eind februari in een bijeenkomst met het dorp openbaar. Dat gebeurt nadat de gemeenteraad het voorlopig ontwerp heeft besproken. Het gaat dan alleen om de plannen voor de basisschool en De Skâns. De plannen voor de BHS komen later, de school moet haar aangepaste plan op basis van minder leerlingen en de nieuwe onderwijsvisie eerst nog inleveren.

De investering in de bouw van de basisschool en De Skâns zijn nu geraamd op 12,6 miljoen euro, circa 5 miljoen euro meer dan eerder becijferd. De extra investeringen zijn volgens de gemeente het gevolg van de sterk gestegen bouwprijzen en de extra duurzaamheidsambities van het nieuwe college. Het nieuwe mfa wordt energieneutraal. Het college vraagt de raad pas om extra geld wanneer het ontwerp definitief is, waarschijnlijk in april.

Tegenstanders van verplaatsing van De Skâns vinden renovatie van de huidige Skâns nog steeds een veel beter plan. Omdat het in hun ogen veel goedkoper is, veel meer draagvlak in het dorp heeft en De Skâns dan op een gezichtsbepalende plek blijft staan. Begin 2018 stelden zij in samenwerking met architect Zijlstra uit Bakhuizen een alternatief renovatieplan op waarmee De Skâns in hun ogen twintig jaar vooruit kan. Kosten voor dat plan waren destijds circa 1,5 miljoen euro. Raadslid Klaas de Boer (BAS) kondigt aan dat dit alternatieve plan opnieuw wordt doorgerekend met het huidige kostenpeil. “We komen dan ook met een alternatieve exploitatie van De Skâns door nieuwe externe partijen.” De Boer verwacht dit alternatief klaar te hebben voor de raadsvergadering waarin de raad moet beslissen over het extra krediet. Tegenstanders van de verplaatsing van De Skâns vragen al geruime tijd om een exploitatieopzet van de nieuwe Skâns. De Boer: “Die is er nog steeds niet.” Volgens wethouder Anko Postma wordt daar aan gewerkt.

De gemeente heeft zelf niet meer gerekend aan een renovatievariant. Dat is begin 2018 wel gedaan, waarna de raad uiteindelijk koos voor verhuizing van De Skâns. Postma: “We hebben dat democratische besluit nu verder uitgewerkt.” Hij vindt renovatie van de huidige Skâns ook geen reëel alternatief. “Hoe je ook renoveert, het gebouw wordt nooit zo duurzaam als bij nieuwbouw. Renovatie past niet bij onze ambities. Het huidige plan is in onze ogen het beste voor Gorredijk.”

Het renovatieplan zonder sporthal dat de gemeente vorig jaar doorrekende kostte destijds 5,2 miljoen euro. Volgens Postma is de ‘levensduur’ van een gerenoveerde Skâns twintig jaar, de nieuwbouw kan in zijn ogen veertig jaar mee. “Daardoor is nieuwbouw goedkoper dan renovatie. Bovendien is de exploitatie van een nieuw energieneutraal mfa jaarlijks tienduizenden euro’s goedkoper dan van de exploitatie van een gerenoveerde Skâns.”

Een definitieve vergelijking is pas te maken wanneer zowel de gemeente als de tegenstanders van verhuizing van De Skâns hun definitieve plannen presenteren.