Familieberichten

Familieberichten in Sa!

Aanleveren
De Sa! verschijnt op woensdag. Het aanleveren van familieberichten kan tot dinsdagmiddag 12.00 uur. Weet u op dinsdagochtend dat u een familiebericht wilt plaatsen, maar is het materiaal nog niet klaar, laat het ons dan alvast weten. Dan kunnen we er rekening mee houden. Aanleveren van het materiaal kan op arend@sa24.nl.

Tarieven
Sa! hanteert een tarief van 70 ct/mm incl. BTW. Uitgaande van éénkolomsadvertentie. De prijs is dan de hoogte (mm) x 70 ct. De meeste familieberichten zijn tweekoloms. De prijs is dan de hoogte (mm) x 140 ct.

Contact
Contactpersoon voor de familieberichten is Arend Waninge. Hij is bereikbaar via 06- 5247 1013 en arend@sa24.nl. Arend is veel aan het bellen en kan dus in gesprek zijn. Spreek dan de voicemail in en zeg dat het om familieberichten gaat. Dan neemt hij zo spoedig mogelijk contact met u op.