Familieberichten

Familieberichten in Sa!

Aanleveren
Het aanleveren van familieberichten voor de op woensdag te verschijnen krant kan tot dinsdagmiddag 12.00 uur. Weet u op dinsdagochtend dat u een familiebericht wilt plaatsen, maar is het materiaal nog niet klaar, laat het ons dan alvast weten. Dan kunnen we er rekening mee houden. Aanleveren van het materiaal op arend@sa24.nl

Tarieven
Sa! hanteert een tarief van 67 ct/mm incl. BTW. Uitgaande van éénkolomsadvertentie. De prijs is dan de hoogte (mm) x 67 ct. De meeste familieberichten zijn tweekoloms. De prijs is dan de hoogte (mm) x 134 ct.

Contact
Contactpersoon voor de familieberichten is Arend Waninge. Hij is bereikbaar via 06- 5247 1013 en arend@sa24.nl. Arend is veel aan het bellen en kan dus in gesprek zijn. Spreek dan de voicemail in en zeg dat het om familieberichten gaat. Dan neemt hij zo spoedig mogelijk contact met u op.