Nieuws

Familiegevoel op kalverkeuring

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Wanneer de jury de microfoon pakt in een van de twee ringen van de kalverkeuring van Ring Súd, smullen de liefhebbers.

In vakjargon bespreken ze de kalveren. Het gaat over lengte, ontwikkeling, het kruis, het beenwerk. Kenmerken die allemaal wijzen op de bouw van het kalf, het exterieur. Aan de zijlijn volop deskundigen, waaronder twee veehouders in ruste. Zoals de zeventigers Wiebe Groothof uit Lippenhuizen en Wobbe Faber uit Wijnjewoude. Ze gaan jaarlijks naar meer keuringen. “En wy binne it eins noait iens. Dat heart der ek by.” Faber is vooral van het exterieur, daar gaat het volgens hem om op de keuring. Groothof kijkt ook graag naar de gehaltes, de kwaliteit van de melk, die de moeder produceert. In het programmaboekje worden aantekeningen gemaakt. Faber: “Sa’n boekje dêr kin ik noch wol in wike mei ta. Ik bledderje der noch gauris yn om.”

Familie

De kalverkeuring is een bijeenkomst van jonge en oude agrariërs, maar het is ook een familieaangelegenheid. Naast de gezinnen van de veehouders zijn er pakes en beppes en ooms en tantes aanwezig. Tseard Bijstra uit Hoornsterzwaag kijkt vol trots de ring in. Melkveebedrijf Hoanster, zijn familiebedrijf, heeft maar liefst tien kalveren in geschreven. “Wy ha altyd krekt likefolle keallen dan dat dat wy foarbringers ha.” De familie De Haan – De Vries uit Hemrik is ook ieder jaar van de partij. Dit jaar met slechts drie kalveren. “Wy hiene fiif ynskreaun”, vertelt Brand Jan de Haan. “Mar ien fûnen we achternei net sa geskikt en in oar keal rekke fan ‘e wike blesseard.”

De kalverkeuring van Ring Súd was een aantal jaren in het centrum van Gorredijk. Voor het eerst koos de organisatie nu voor een stuk land aan Loevestein aan de rand van het dorp.