Nieuws

Fernijboukommisje: grutsk, opgelucht en weemoedich

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Grutsk over wat hun piepkleine mienskip tot stand heeft gebracht. Opgelucht dat de bouwerij eindelijk achter de rug is. Maar ook weemoedig bij het terugkijken naar al die bezwete en bestofte koppen. Aan de vooravond van de officiële opening van het nieuwe dorpshuis heft de Fernijboukommisje van Jonkerslân zich na vier jaar op. “Dit is ús lêste sit.”

De verflucht is al vervlogen, sinds september vorig jaar gebruiken de achttien verenigingen van Jonkerslân Us Doarpshûs al intensief. Nu ook buiten de laatste klinker is gestraat en de boomgaard geplant, kon burgemeester Ellen van Selm afgelopen zaterdag het dorpshuis openen. Een paar dagen eerder zijn Sjoekje Meijer en de anderen van de schoonmaakploeg met emmers sop in de weer voor een blinkende ontvangst. De vijf gangmakers van de Fernijboukommisje (Roelof Bos, Ruurd Haakma, Lieneke de Jong, Sieto Hempenius en Pyt Achenbach) schuiven nog eenmaal aan voor een allerlaatste zit. Pr-man Achenbach heeft uit de ruim duizend verbouwfoto’s van de afgelopen vier jaar een chronologische compilatie samengesteld. “Ik ha oan in kertierke net genoch, it hiele ferhaal moat wol rjocht dien wurde.” Begin nou maar, gebaren zijn kompanen.

Gooitzen Meijer en burgemeester Ellen van Selm.

Harsesskrabje-jûn

De eerste zwart-witfoto toont het vooroorlogse café De Jonkersbuurt, vijftig jaar terug omgebouwd tot dorpshuis. Een paar nostalgische plaatjes verder wijst Achenbach op de ‘harsesskrabje-jûn’ van 2014. “Doe is it begûn.” Het verouderde pand opknappen? Of nieuw bouwen op de plek van dorpsschool De Lytse Jonker, die gaat sluiten? Aan de hand van de wensen van de verenigingen tekende bouwkundige Ruurd Haakma een gloednieuw onderkomen. “Foar seis ton. Dêr wie de gemeente net al te entûsjast oer.” Opsterland wilde de oude school het liefst verkopen. Maar het recht van overpad om achterliggend evenemententerrein De Smûke Hoeke te kunnen bereiken, compliceerde de zaak. Aan toenmalig wethouder Piet van Dijk stelde Roelof Bos voor om te ruilen: de gemeente het oude dorpshuis, het dorp het schoolgebouw met wat geld toe. “Nei wat betinktiid fûn de gemeente dat eins wol in goed idee.” Voordeel voor het dorp: tijdens de verbouwing kon het dorpshuis gewoon blijven functioneren. De uitdaging: heel veel zelf doen. Het gereserveerde gemeentepotje was bij lange na niet voldoende om de ‘fernijbou’ van 300.000 euro te dekken.

Kookploech

“Der bin wol trije kear safolle frijwilligersoeren ynstutsen as nedich is om oan de subsydzje-easken te foldwaan”, aldus Achenbach. “Twa jier lang wie ús bouploech eltse sneontemoarn yn it spier. En guon ha der noch in skepke boppe-op dien.” Wat de spirit erin hield? Lieneke de Jong: “Eltse klusdei waard ôfsletten mei waarm iten fan ús kookploech. Tige gesellich, ik mis dy neisitten.” Aan de andere kant speelde het dorp zich keer op keer met creatieve en ludieke acties in de kijker. Meest in het oog springend: de pop-upwinkel Loppis in Gorredijk, waarvoor heel Jonkerslân de zolders leeghaalde. “Klanten wiene sa entûsjast, sy kamen moarns keapjen en middeis brochten se sels wer guod yn.” Vijftienduizend euro bracht de Loppiswinkel op, zo laat het totaaloverzicht zien. De designstudenten van D’Drive en de groenontwerpers van het Nordwin College komen voorbij. “It wie in goede set om dy bern yn te skeakeljen foar de oanklaaiing”, constateert Sieto Hempenius tevreden. Aan het eind van de slideshow heeft Achenbach nog een nieuwtje: “Us âlde doarpshûs is krekt fan ‘e wike ferkocht. It wurdt in wenhûs.”