Nieuws

Fietsturfroute dit jaar al in mei

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Rond Hemelvaart en Pinksteren is het druk in de fietsagenda. Bovendien zijn er dan al zoveel andere evenementen. Voor de organisatie van de Fietsturfroute voldoende reden om de tocht in overleg met de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) naar voren te halen. De Fietsturfroute is dus dit jaar niet in juni, maar al op zaterdag 18 mei.

Een vroege Fietsturfroute heeft als bijkomend voordeel dat het een mooi trainingsmoment is voor de Fietselfstedentocht op pinkstermaandag. “En yn maaie binne der ek gjin konkurrearjende tochten. Dat jout hoop, miskien helje we in rekord, seker as it saterdei moai waar is”, denkt medeorganisator Peter Spigt.

Sinds 2010 waait er een andere wind door de bijna veertigjarige Fietsturfroute. De tocht was op sterven na dood toen Peter Spigt en Jelke Jetten in 2009 besloten de schouders eronder te zetten. Dat eerste jaar nog met de traditionele afstanden van 40, 60, 100 en 150 kilometer, een jaar later in een volledig nieuwe opzet met fietslussen in de vorm van een klaverblad. Het was meteen een topjaar met 650 deelnemers. Met dank aan de NTFU die vanwege haar jubileum landelijke aandacht besteedde aan de tocht in Gorredijk. Sinds die tijd schommelt het aantal deelnemers rond de vijfhonderd.

Bewaakte fietsenstalling

Elk jaar leggen de organisatoren en wielerliefhebbers Peter Spigt, Jelke Jetten en Jaco van der Werf de lat hoger. Ze voldoen al aan het hoogste NTFU-predicaat ‘extra goed geregeld’. Dit jaar verbreden ze de service met een bewaakte fietsenstalling. De aanleiding is eigenlijk triest: er worden tijdens wielerevenementen steeds meer fietsen gestolen. Het mooie is, zegt Jelke Jetten, dat een CIOS-student de stalling beheert, hij verdient er punten mee voor zijn afstuderen. “In oare studint soarget derfoar dat alles ynoarder is by de fersoargingspost. Fia Wim Sikma, dosint op it CIOS, ha we dit regelje kind.”

Gratis buff

Zelf rijden de organisatoren regelmatig toertochten in het hele land. Ze kennen het belang van goede verzorging bij de start en onderweg. In Gorredijk en bij de verzorgingspost in Appelscha staat daarom van alles klaar voor de deelnemer: water, sportdrank, krentenbol, banaan, koek en winegums. En elke deelnemer krijgt een gratis buff, te gebruiken als sjaal, muts, hoofdband en zweetband. Er zijn nieuwe borden gemaakt die op het startterrein bij Sportcentrum Kortezwaag duidelijk aangeven waar de douches en wc’s zijn en waar je moet zijn voor de verschillende inschrijvingen. Peter: “Wy bin grutsk op de dúdlike rûte, dêr krije we in soad kompliminten op. Oeral stean pylken sadat de rûte feilleas riden wurde kin.”

Dit jaar staan er voor het eerst drie rijwielherstelbedrijven paraat. Alle deelnemers krijgen een polsbandje met daarop de noodnummers. Kapotte fietsen worden ter plaatse gerepareerd of desnoods met een busje afgevoerd. Ook nieuw dit jaar is de mogelijkheid om het startgeld (8 euro; NTFU-leden 6 euro) te pinnen.

Foto: Sander Dijkstra

De Fietsturfroute is nadrukkelijk een toertocht zonder wedstrijdelement. “In protte minsken tinke dat it allinne foar racefietsers is, mar elkenien kin meidwaan op hokker fyts dan ek. Dit jier komt der sels immen op de step.” Sinds vorig jaar hanteert de organisatie ruimere starttijden (8.00-14.00 uur), de sluittijd (17.00 uur) blijft gelijk. De Fietsturfroute telt drie lussen: 40, 60 en 50 kilometer. Door combineren en weglaten is het zo mogelijk om zeven verschillende afstanden te fietsen.

Zonder de vele vrijwilligers is er geen Fietsturfroute. Jaco van der Werf: “Dit jier helpe leden fan swimklup ISIS. Sy krije dêrfoar 1 euro per dielnimmer.” De afgelopen twee jaar hielpen de vrijwilligers van zwembad De Delte. “We tinke dat ISIS it no goed brûke kin.”

Inmiddels denkt de organisatie al na over het komende jubileumjaar. Peter: “Miskien wol de rûtes fan eartiids as ekstra op gps, miskien wol folslein nije rûtes.” Wie mee wil denken: ideeën zijn van harte welkom via info@fietsturfroutegorredijk.nl.

Foto: Sander Dijkstra

Historie Fietsturfroute

De eerste Fietsturfroute dateert van 7 juni 1980 op initiatief van Plaatselijk Belang Gorredijk dat een sportief gebeuren wilde bij de feestelijkheden rond het 350-jarig bestaan van het dorp. Wolter Stoelwinder en H. Wester namen de organisatie op zich in samenwerking met Sportcommissie Opsterland (Jan Laan) en VVV Gorredijk. De eerste editie trok 1.250 deelnemers, vier jaar later waren dat er al 2.640.

Aanvankelijk was het de bedoeling om langs zestien dorpen te fietsen, net als de al jaren bestaande 16-dorpentocht op de schaats. Joure was echter op hetzelfde idee gekomen, dus werd gekozen voor een andere route. Vele boottoeristen kenden de Turfroute al, de organisatoren wilden nu ook de niet-watersporters gelegenheid geven om van het oostelijk turfwingebied te genieten.

De Fietsturfroute speelde in op de toenemende belangstelling van recreatief fietsen, maar greep ook terug op het verleden: in de jaren vijftig werden in ditzelfde gebied ook fietstochten georganiseerd onder de naam Goarre-tochten. De Fietsturfroute mikte op de rustige toerfietser die geniet van het afwisselende landschap. De langste route voerde langs onder andere Wijnjewoude, Appelscha, Havelte, Blokzijl en Noordwolde. De 60 kilometer volgde tot Donkerbroek dezelfde route, sloeg dan af naar de Appelschaaster bossen om via Vledder in Noordwolde weer op het lange traject aan te sluiten.

Sinds 1988 wordt de Fietsturfroute georganiseerd door de commissie Fietsturfroute en Stichting Gorredijk Vooruit. Dit jaar voor de 39ste keer, in 2001 werd de tocht afgelast vanwege de mkz-crisis.