Sport

FK dammen voor viertallen

Potlood Renske Woudstra

Op woensdag 16 januari strijden viertallen uit het basisonderwijs vanaf 14.30 uur in mfc De Wier te Ureterp om het Fries Kampioenschap voor viertallen van het basisonderwijs.

Er wordt gestreden in de categorie welpen (leerlingen groep 5 en 6) en de categorie pupillen (leerlingen groep 7 en 8). Er zijn Friese titels te halen, maar teams kunnen zich ook plaatsen voor de Halve Finale van Nederland op zaterdag 13 april. Er hebben zich 21 teams van 7 verschillende scholen aangemeld, waaronder gbs Eben Haƫzer uit Ureterp. Zijn doen mee met zes viertallen. De andere teams komen uit Dronrijp, Aldeboarn, Rinsumageest, Opeinde, Minnertsga en Aldeboarn.