Nieuws

FNP: actiever anti-rookbeleid

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De FNP vindt dat de gemeente Heerenveen actiever het roken moet aanpakken op en nabij plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen, kinderopvang, schoolpleinen en sportvelden.

In de raadsvergadering van donderdag dient de FNP een motie in waarin ze het college van B en W oproept voor het einde van het jaar met beleid te komen en daarbij ook gebruik te maken van juridische mogelijkheden om rookvrije ruimtes af te dwingen.

“Slechts een handje vol sportverenigingen is (deels) rookvrij. Gemeenten kunnen juridisch rookvrije ruimte creëren door rookverboden in te stellen of bijvoorbeeld bij subsidies voor de inrichting van speelplaatsen de voorwaarde te verbinden dat er een rookvrij beleid gevoerd wordt,” aldus raadslid Erik de Swart. “Er zijn nu te veel plekken waar veel kinderen komen en waar gewoon gerookt wordt. Veel gemeenten zetten zich al in voor een Rookvrije generatie. De gemeente Heerenveen, die zich met Sportstad als sportgemeente presenteert, kan hierin niet achter blijven.”